Więcej automatyzacji i robotyzacji

    Karolina Tokarz, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu i marketingu w firmie PROMAG

    Od pewnego czasu zauważamy, że funkcja magazynów ulega przeobrażeniu. Obiekty nie służą już tylko do przechowywania towarów, ale coraz częściej pełnią funkcję centrów logistyczno-biznesowych. A to przekłada się m.in. na wyposażenie. Nie mówimy więc już o systemach regałowych czy wózkach widłowych, ale o systemach logistycznych, które integrują procesy przyjęcia towarów, produkcji, składowania, kompletacji oraz wysyłki. W tym kontekście firmy poszukujące nowoczesnych rozwiązań magazynowych szukają partnera, który będzie potrafił zintegrować całą infrastrukturę i rozwiąże ich problemy. Firmy patrzą na inwestycję w wyposażenie długofalowo. Poza ceną początkową interesuje ich także koszt eksploatacji oferowanych systemów.

    Z roku na rok coraz śmielej wkracza do naszego kraju automatyzacja i robotyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych i ten proces będzie postępował. Z uwagi na wysokie ceny gruntów firmy chcą maksymalnie wykorzystywać kubaturę własnych obiektów. Coraz więcej realizacji ma więc miejsce w magazynach wysokiego składowania. Tym samym rośnie popularność układnic magazynowych, systemów wielokondygnacyjnych czy automatycznych systemów przenośników. Wiele przedsiębiorstw, aby ograniczyć koszty składowania, a jednocześnie zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni, rezygnuje z konwencjonalnych regałów paletowych na rzecz rozwiązań zwiększających efektywność procesów. A to przekłada się na większe zainteresowanie regałami z platformami sterowanymi radiowo, regałami przejezdnymi oraz regałami z układnicami.

    Spada popyt na wózki spalinowe, a coraz bardziej rozwija się segment wózków magazynowych elektrycznych, które dzięki coraz lepszym parametrom mogą w wielu obszarach zastępować wózki spalinowe. W dłuższej perspektywie, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, coraz większą popularnością będą cieszyć się wózki z silnikami hybrydowymi, ogniwami wodorowymi czy bateriami Li-Ion.

    W segmencie wyposażenia magazynowego na znaczeniu zyskują takie usługi, jak audyt logistyczny, projektowanie procesów intralogistycznych, doradztwo i dobór wyposażenia czy szkolenia. Na pewno rosną też wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa, komfortu korzystania z tego typu rozwiązań oraz szybkości procesów.