Introl – Układ wagowy do kontroli napełniania butli LPG

  Firma Introl przedstawia nową aplikację wagową – stanowisko do napełniania butli gazem propan-butan (od 2, 5, 11 do 33 kg), w którego skład wchodzą: pomost wagowy, terminal wagowy D440 IS Ex, szafka z elementami sterującymi pompą i elektrozaworem.

  Pomost wagowy wykonany został ze stali nierdzewnej o wymiarach 500×400 mm, wysokości zabudowy 130 mm, jego nośność użyteczną określono na 100 kg z działką odczytową 0,05 kg. Przetwornik single point – zabezpieczony przed przeciążeniem centralnym i niecentrycznym pomostu – dopuszczony jest do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

  Na pomoście wagowym ustawiona jest butla oraz podłączony zawór napełniający. Zawór z wężem nie może powodować zmiany wskazań wagi (w trakcie zapełniania), wynikających ze zmiany oddziaływania masy własnej i sposobu mocowania.

  Pomost podłączony jest do terminala wagowego D440 IS. Wybór z klawiatury kodu butli (odpowiada jej masie własnej) powoduje: wczytanie tary z uwzględnieniem masy zaworu, masy brutto, ustawienie przekaźników wyjściowych z wyprzedzeniem zamknięcia zaworu, start napełniania.

  Za pomocą komputera dokonywana jest analiza poprawności deklaracji parametrów butli z uwzględnieniem ewentualnych ilości szczątkowych gazu czy jej zabrudzenia. Po każdym sygnale STOP rzeczywiste parametry napełniania zapisywane są do pamięci z możliwością wykonywania raportów.

  www.introl.pl