IT-Expert sp. z o.o. Aretics™ Maintenance/Funkcja: zarządzanie magazynem

  IT-Expert sp. z o.o.

  Aretics™ Maintenance/Funkcja: zarządzanie magazynem

  Zarządzanie materiałami obejmuje monitorowanie stanu magazynowego oraz sterowanie zaopatrzeniem – zakup, składowanie, przygotowanie, pakietowanie, wydawanie i kontrolę poborów materiału.

  Magazyn artykułów potrzebnych do utrzymania ruchu najczęściej wyodrębnia się z gospodarki materiałowej firmy i zarządza się nim oddzielnie w ramach systemu ARETICS. Robi się to po to, aby powiązać części zamienne z poszczególnymi urządzeniami, a gospodarkę nimi skoordynować z harmonogramem prac utrzymania ruchu. Artykuły są relacyjnie powiązane z poszczególnymi zadaniami w harmonogramie, pakietowane i kupowane we właściwym czasie, co znaczne obniża koszty magazynowe.

  ARETICS pozwala na świadomą, systematyczną pracę nad ustaleniem, co powinniśmy mieć w magazynie i w jakich ilościach. Śledzenie zużycia poprzez poszczególne obiekty oraz wykonane na nich zadania w zestawieniu z analizą kosztów magazynowania i kosztów dostaw ekspresowych pozwala na optymalizację zapasów.

  ARETICS ułatwia stosowanie praktycznie wszystkich znanych modeli sterowania magazynem. Karta magazynowa pozwala na indywidualną konfigurację każdego artykułu oraz daje szerokie możliwości przeszukiwania – podgląd zarezerwowanych materiałów do zaplanowanych zadań, kolejki po dany arty kuł w razie jego braku, całą historię zakupów (daty zamówień, daty dostaw), czy też historię pobrań z podziałem na poszczególnych pracowników.

  Jest możliwa obsługa dostaw na podstawie zamówienia lub bez, dostaw częściowych oraz końcowych. Zamówienia mogą być generowane automatycznie, na podstawie sald oraz zadań w harmonogramie. ARETICS wspiera śledzenie przebiegu zamówień oraz ich koordynację i ma wbudowane wsparcie dla przeprowadzania inwentaryzacji.

  www.it-expert.pl