Koksownia Przyjaźń zbuduje blok energetyczny

    Koksownia Przyjaźń korzystając z możliwości dofinansowania proekologicznych zadań inwestycyjnych, które służą między innymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, podpisała 26 sierpnia umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 10 mln zł.

    Środki pomocowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania: Budowa bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń SA w Dąbrowie Górniczej, którego planowany koszt wynosi 225 mln, a termin oddania obiektu do użytkowania zaplanowano na połowę 2014 roku.

    Zadanie realizowane jest w formule generalnego realizatorstwa przez firmę Energoinstal SA.

    W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

    Umowę podpisali: Edward Szlęk, prezes zarządu Koksowni Przyjaźń SA, Henryk Kolender, członek zarządu, dyrektor ekonomiczny Koksowni Przyjaźń, Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.