Kolejne miejsca pracy w Podstrefie Oława

    6 sierpnia br. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Oława Wałbrzyskiej SSE otrzymały dwie firmy: Helkra oraz 2P Poland.

    Firma Helkra sp. z o.o. będzie produkowała elementy grzewcze i generatory parowe stosowane głównie w branżach przemysłowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 18 pracowników.

    Firma 2P Poland sp. z o.o. będzie prowadziła działalność polegającą na produkcji tłoczonych i prasowanych komponentów metalowych dla branży AGD. 2P Poland zainwestuje 12 mln złotych i zatrudni co najmniej 13 pracowników.