Kolejny raport BDI

    Według Branżowych Raportów Płacowych opracowywanych przez Bank Danych o Inżynierach, energetyka to branża, w której, średnie płace są najniższe. Jednak zdaniem konsultantów BDI jest to zarazem najlepiej rokująca branża. Sektor ten w najbliższym czasie ma największe perspektywy rozwoju. Planowane uwolnienie rynku energetycznego i co za tym idzie, wzrost cen energii, spowodują prawdopodobnie zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami z tego sektora.

    Według informacji BDI średnie wynagrodzenie inżynierów w grudniu 2008 r. wynosiło 4909 zł brutto. Średnie wynagrodzenie Technologa ds. Rozwoju Produktów w grudniu 2008 r. wyniosło 4080 zł brutto.

    Prawie 60% spośród 879 inżynierów biorących udział w sondażu przeprowadzonym przez BDI nie obawia się sytuacji na rynku pracy, związanej z kryzysem gospodarczym.