Sentry ST303 – analizator zawartości dwutlenku węgla

    Nowy miernik ST303 to kompaktowy analizator zawartości dwutlenku węgla wprowadzony na rynek przez firmę Sentry Optronics Corp. Urządzenia tego typu mogą znaleźć wiele zastosowań, np. do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych, magazynach, szklarniach itp., kontrolowania procesów technologicznych w przemyśle m.in. chemicznym i petrochemicznym czy też weryfikacji wykonania i okresowej kontroli instalacji HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja).

    Pomiar poziomu CO2 w powietrzu prowadzony jest szybko i precyzyjnie za pomocą sondy połączonej z miernikiem dość długim przewodem. Zawartość CO2 podawana jest w ppm (parts per million), czyli określa liczbę cząstek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza. Zmierzone wartości mogą plasować się w zakresie 0-9999 ppm, rozdzielczość pomiaru wynosi 1 ppm, a najlepsza dokładność ±50 ppm. Pomiar zawartości CO2 oparty jest o dyfuzyjną metodę próbkowania. Analizator wyposażony jest w duży podświetlany wyświetlacz LCD, na którym na bieżąco mogą być wyświetlane także wartości temperatury w zakresie 0-50ºC oraz wilgotności względnej (RH) od 20% do 90%. Dodatkowo ST303 wyposażony jest w funkcje: alarmu dźwiękowego, zamrożenia wskazywanej wartości na wyświetlaczu (Data Hold), rejestracji wartości maksymalnej, minimalnej i średniej (Max/Min/Avg) wraz z czasem i datą ich wystąpienia. Możliwy jest zapis pomiarów w pamięci wewnętrznej (Auto Memory) z opcją przywołania zapamiętanego wyniku. Konstruktorzy zapewnili także współpracę przyrządu z komputerem, co realizowane jest za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB i oprogramowania. Pozwala to na rejestrację mierzonych wartości w czasie rzeczywistym. Ponadto, niezależnie od zasilania z wewnętrznej baterii 9 V, możliwe jest zasilanie analizatora z zewnętrznego źródła napięcia (zasilacz sieciowy), co ma duże znaczenie w przypadku prowadzenia długotrwalego monitoringu. Niewielkie wymiary, bo tylko 70 (szer) x 40 (głęb) x 184 (wys) mm oraz mała masa – 217 g sprawiają, że miernik ten jest bardzo poręczny, a duża wygoda obsługi podnosi jego atrakcyjność.

    Importerem i dystrybutorem aparatury pomiarowej firmy Sentry Optronics Corp, w tym opisanego analizatora zawartości CO2 w powietrzu – ST303, jest firma BIALL z Gdańska.