Kompleksowe usługi w cenie

    Polski rynek związany z bezpieczeństwem należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Jeden z nich jest związany z komponentami, a drugi – z usługami pozwalającymi na ocenę i dostosowanie maszyn do obowiązujących przepisów. Aby mówić o rzeczywistej poprawie stanu bezpieczeństwa w zakładach pracy, niezbędne jest połączenie wiedzy na temat obu tych obszarów, które w praktyce często występują niezależnie od siebie. Obecnie prawie każdy dostawca produktów automatyki ma w swej ofercie także komponenty bezpieczeństwa. Jednak niezmiernie rzadko ich dostawcy świadczą usługi pozwalające na kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa maszyn. Z drugiej strony mamy szereg firm integratorskich, które tego typu usługi oferują. Często firmy te zajmowały się modernizacją standardowego sterowania, a obecnie rozszerzyły działanie o aspekty związane z bezpieczeństwem. Nic więc dziwnego, że poza bardzo nielicznymi wyjątkami brakuje im niezbędnej wiedzy z tego zakresu. Ponieważ użytkownicy maszyn coraz częściej chcą mieć jednego partnera, który kompleksowo rozwiąże ich problemy, dlatego strategia firmy Pilz wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Jesteśmy dostawcą komponentów, ale naszą prawdziwą siłą jest bardzo silny zespół inżynierski. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej kompleksowych projektów, począwszy od analizy ryzyk, poprzez modernizację maszyny, aż do wystawienia deklaracji zgodności. Patrząc na rynek, spodziewam się, że w przyszłości rosnące oczekiwania klientów wymuszą na dostawcach komponentów szersze zainteresowanie usługami.

    Autor: Dariusz Kowalski, Dyrektor Generalny, Pilz Polska