Nowe maszyny a odpowiedzialność użytkowników

    W kontaktach z naszymi klientami często spotykamy się z problem niezrozumienia bądź braku świadomości odpowiedzialności użytkownika za bezpieczeństwo nowych maszyn, sprowadzonych relatywnie niedawno do ich zakładów produkcyjnych.

    Użytkownik kupując nową maszynę w głównej mierze skupia się na jej możliwościach technologicznych, co jest naturalne, bo przecież maszyna jest po to, aby realizować określone zadania produkcyjne. Jednocześnie kwestie jej bezpieczeństwa są minimalizowane bądź w najgorszym przypadku całkowicie pomijane. Niejednokrotnie czujność użytkowników jest usypiana przez umieszczony na maszynie znak „CE” i dołączoną do jej dokumentacji „deklarację zgodności WE”.

    Należy mieć świadomość, że umieszczenie przez producenta znaku „CE” na maszynie czy dołączenie do niej stosownej deklaracji nigdy nie świadczy o tym, że maszyna rzeczywiście spełnia aktualne wymagania. Jest to jedynie zadeklarowanie, że jego zdaniem tak jest. Dodatkowo częstą praktyką jest powoływanie się producentów w deklaracjach na nieaktualne normy. I tutaj olbrzymią rolę odgrywa wiedza i świadomość użytkowników w celu zweryfikowania, czy faktycznie producent ma rację. Użytkownik musi mieć pewność, że producent zbudował lub doposażył maszynę w środki bezpieczeństwa w sposób właściwy z przesłankami przeprowadzonej oceny ryzyka na etapie projektowym.

    Autor: Mariusz Głowicki, specjalista, Elokon Polska