Korelacja danych pomiarowych jest niezbędna do określenia stanu technicznego urządzenia

    Karol Bielecki, Technical Sales Manager CEE w firmie Fluke

    W podstawowym zestawie narzędzi diagnostycznych, którym powinien dysponować pracownik utrzymania ruchu, nie powinno zabraknąć cęgowego miernika prądu i napięcia, testera wibracji oraz kamery termowizyjnej. Taki narzędziowy niezbędnik pozwala na przeprowadzenie podstawowej diagnostyki maszyn, urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

    Warto podkreślić, że procesem równie ważnym co samo dokonywanie pomiarów jest ich analiza i znajdowanie korelacji pomiędzy danymi. Dla przykładu, wykonując pomiar termowizyjny silnika elektrycznego, w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie dokonać właściwej diagnozy, bazując tylko i wyłącznie na samym pomiarze rozkładu temperatury. Często musimy wykonać wiele innych pomiarów, takich jak pomiar wibracji czy obciążenia prądowego silnika, aby wskazać na dokładną, stwierdzoną wcześniej przyczynę zwiększonej temperatury.

    Korelacja zebranych danych pomiarowych, mówiących o obciążeniu elektrycznym, poziomie wibracji i rozkładzie temperatury badanego urządzenia, pozwala na dokładne określenie jego stanu technicznego.