Majowy wzrost produkcji energii

    W maju produkcja energii elektrycznej w Polsce była o 8,6 proc. wyższa niż rok temu, a krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,6 proc. – wynika ze wstępnych danych PSE Operator.

    PSE Operator podał wstępne informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w minionym miesiącu.

    Wynika z nich, że w maju produkcja energii elektrycznej w wyniosła 13 033 GWh, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 8,6 proc. W okresie styczeń-maj 2011 roku produkcja prądu w Polsce wyniosła 69 149 GWh i była większa niż rok temu o 5,4 proc.

    Z kolei zgodnie z uzyskanymi wstępnymi informacjami zużycie energii elektrycznej w maju wyniosło w Polsce 12 463 GWh, co oznacza, że było większe o 2,6 proc. niż w maju 2010 roku. W okresie styczeń- maj 2011 roku zużycie energii elektrycznej osiągnęło poziom 66 527 GWh, co oznacza wzrost o 2,1 proc. stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.