Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły

Nowe stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 firmy Bosch Rexroth jest zgodne z koncepcją Przemysł 4.0, a jego budowa umożliwia rozszerzenie o kolejne moduły. Stanowisko mMS 4.0 umożliwia zgłębienie wiedzy z zakresu pneumatyki i mechatroniki oraz opcjonalnie hydrauliki. Dodatkowo przedmiotem szkolenia mogą być także sterowania SPS, CNC i sterowania robotami. Nowe stanowisko dydaktyczne jest odpowiednie zarówno do utrwalenia podstaw mechatroniki, jak i do podnoszenia kwalifikacji. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowywania systemu i przewidzianych ćwiczeń do poziomu zaawansowania uczestników. Stanowisko jest dedykowane dla przedsiębiorstw, ośrodków szkoleniowych, uniwersytetów i szkół zawodowych.

Stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 umożliwia wprowadzenie różnorodnych treści dydaktycznych, które musi przyswoić przyszły mechatronik w ciągu trzyipółletniego okresu kształcenia. Pomoc dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli stanowią także podręczniki zawierające ćwiczenia praktyczne. Podobnie jak wszystkie systemy szkoleniowe Rexroth, także nowy system mMS 4.0 bazuje na standardowych modułach z różnych grup produktowych firmy Bosch Rexorth, będącej specjalistą w dziedzinie napędów i sterowań.

Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 umożliwia montaż kostek, z podziałem na trzy stanowiska robocze: magazyn, prasa pneumatyczna lub hydrauliczna i magazyn wysokiego składowania. Zgodność z koncepcją Przemysł 4.0 umożliwia uczestnikom opanowanie np. programowania w językach wysokiego poziomu przy bezpośrednim dostępie do systemu sterowania. Dodatkowo przy pomocy udostępnionego systemu i ćwiczeń uczestnicy mogą wdrożyć się w popularny obecnie temat bezpieczeństwa maszyn. Zasada „Plug & Play“ redukuje do minimum nakłady związane z uruchomieniem systemu.

Koncepcja modułowa dopasowana do poziomu zaawansowania

Modułowa koncepcja systemu mMS 4.0 jest dostosowana do toku nauki przyszłych mechatroników. Jego elastyczność uwidacznia się w tym, że użytkownicy rozpoczynają od jednego stanowiska i mogą dodawać kolejne. Z poszczególnych stanowisk można także korzystać niezależnie. Firma Bosch Rexroth oferuje także moduły szkoleniowe EVO1 – EVO3 będące prekursorami systemu mMS 4.0. Dla początkujących odpowiedni jest system szkoleniowy EVO1 bazujący na płycie aluminiowej. System ma za zadanie przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej np. okablowania, budowy i działania części oraz zespołów, a także rejestrowania informacji za pomocą czujników i przyrządów pomiarowych. Wariant EVO2 umożliwia już wejście w świat Przemysłu 4.0. System napędza jednostka Rexroth SPS najnowszej generacji, dzięki której uczestnicy szkolenia dodatkowo mają możliwość korzystania z Open Core Engineering. Zaawansowani natomiast mogą programować sterowania procesu i stanu lub analizować przepływ energii oraz informacji. System EVO3 firmy Bosch Rexroth posiada wszystkie funkcje modułu EVO2 oraz jednostkę HMI i system RFID. Także w przypadku tego modelu użytkownicy mogą programować mechanizmy kontroli bezpieczeństwa.

Przy zakupie systemu szkoleniowego mMS 4.0 firma Bosch Rexroth oferuje klientom także szkolenie „Train the Trainer”, którego celem jest gruntowne przygotowanie użytkowników do pracy z nowym systemem oraz dalsze, systematyczne szkolenie.

Debiut systemu na targach edukacyjnych didacta

Po raz pierwszy firma Bosch Rexroth zaprezentowała nowe mechatroniczne stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 na targach edukacyjnych DIDACTA, które odbyły się w dniach 24–28 lutego w Hanowerze. Więcej informacji na stronie www.boschrexroth.de/trainingsystems.