W trosce o wysoki poziom sprawności energetycznej

    Grzegorz Gala, specjalista ds. technicznego wsparcia sprzedaży w firmie ABB

    Każdy z producentów stara się maksymalizować zakres produkowanych przez siebie silników w klasie sprawności IE3, a niektórzy mogą poszczycić się produktami spełniającymi wymogi energetyczne klasy IE4. Pojawiają się też pierwsze rozwiązania w klasie sprawności IE5. Uzyskiwanie takich poziomów sprawności jest najczęściej realizowane przez zastosowanie jednej z trzech technologii wirnika: magnesów trwałych, odlewanej miedzianej klatki lub bezklatkowego wirnika, wykonanego z odpowiednio wyprofilowanych blach (silniki reluktancyjne). Większość tych rozwiązań wymaga zasilania silnika poprzez przetwornicę częstotliwości, co w przypadku aplikacji wymagających zmiennej prędkości pozwala na dodatkowe zyski. Z kolei zastosowanie tak nowoczesnych rozwiązań silnikowych w mniejszym stopniu przekłada się na oszczędności w aplikacjach, gdzie występuje stała prędkość – tam przetwornica jest elementem wprowadzającym efekt uboczny w postaci strat energii.

    W tym kontekście warta zauważenia jest norma EN 50598-2, która definiuje szersze podejście do oceny sprawności układu napędu elektrycznego. Definiuje ona klasy sprawności i dostarcza metod pomiaru sprawności pakietu silnika wraz z przetwornicą częstotliwości, przy uwzględnieniu różnych punktów pracy układu (prędkości i obciążenia). Ze względu na wzrastającą popularność zastosowania przetwornicy częstotliwości do zasilana silników można domniemywać, że norma ta posłuży do prawnego uregulowania kwestii sprawności pakietów napędowych i przyczyni się do dalszej poprawy efektywności przemysłowych rozwiązań napędowych.