Megger Pomiary uziemień

    Nowe modele: DET4TC oraz DET4TCR potrafią wykonywać pomiary różnymi metodami. Przyrządy można kupować etapami, stopniowo rozbudowując ich możliwości. Wersja podstawowa zapewnia pomiary uziemienia metodą tradycyjną (spadku potencjału) z wbijaniem sond pomocniczych i odłączaniem badanego uziomu od systemu. Dokupienie cęgów ICLAMP pozwala na pomiary techniką ART (bez odłączania uziomu, ale z wbijaniem sond pomocniczych). Posiadanie cęgów ICLAMP + VCLAMP umożliwia zastosowanie metody bez wbijania sond pomocniczych i bez odłączania uziomu.

    Zastosowanie dwóch sztuk opcjonalnych cęgów ICLAMP oraz VCLAMP pozwala na wykonanie pomiaru bez wbijania sond pomocniczych oraz bez odłączania badanego uziomu.

    Przed rozpoczęciem pomiaru przyrządy DET dokonują samoczynnego sprawdzenia poprawności pętli prądowej i napięciowej oraz poziomu napięcia zakłóceń na uziomie.

    www.tomtronix.com.pl