MES w Grupie Atlas

    Asseco Business Solutions podpisało umowę z Grupą Atlas na wdrożenie systemu do planowania i zarządzana produkcją safo.prod. Aplikacja klasy MES (Manufacturing Execution System) pozwoli na zarządzanie procesami produkcyjnymi w Grupie i umożliwi bieżącą analizę faktów zachodzących w liniach produkcyjnych.  

    Dzięki wdrożeniu operator systemu uzyska możliwość wnikliwego śledzenia procesu produkcyjnego oraz dostęp do aktualnych informacji o przestojach, awariach urządzeń i czasie pracy pracowników powiązanych ze zleceniami. MES umożliwi ocenę stanu urządzeń, planowanie kosztów remontów, wybór najlepszej oferty spośród wszystkich dostawców usług, planowanie urlopów w czasie przestojów remontowych oraz optymalizację zapasów części zamiennych.

    Na początek system safo.prod zostanie uruchomiony w lutym 2009 r. w spółce Dolina Nidy w nowym zakładzie produkcyjnym Grupy Atlas w Koninie.