MICROSENS podpisuje umowę dystrybucyjną z CLICO

    MICROSENS, producent systemów optycznej transmisji danych oraz CLICO podpisały umowę dystrybucyjną, na mocy której CLICO wprowadza do swojej oferty porfolio rozwiązań do transmisji światłowodowej, ze szczególną koncentracją na obszarach multipleksacji optycznej DWDM, szybkiego dostępu, alternatywnego podejścia do infastruktury biurowej (Fiber To The Office) oraz rozwiązań przemysłowych. Dopełnia ono świetnie ofertę CLICO, w intensywnie promowanych obszarach projektów klasy Data Center oraz Metro Networks.

    Wraz z produktami, w ramach swojej strategii, CLICO zaoferuje partnerom i klientom szkolenia techniczne oraz handlowe, a także obejmie je systemem pełnego wsparcia technicznego i konsultacji projektowych w ramach Centrum Kompetencyjnego.