Wspólny projekt GE i Gruppo AB w zakresie kogeneracji

  GE poinformowało o zawarciu umowy na realizację trzyletniego projektu o wartości 50 milionów dolarów ze spółką Gruppo AB, europejskim developerem projektu elektrociepłowni kogeneracyjnej. Zgodnie z umową, GE zostanie dostawcą innowacyjnych zestawów łączących silniki gazowe Jenbacher z modułami do odzysku ciepła odpadowego Clean CycleTM, które będą zastosowane w projektach instalacji biogazowych dla rolnictwa realizowanych na terenie całej Europy.

  „Zakup technologii odzysku ciepła odpadowego od spółki Calnetix Power Solutions umożliwił GE podjęcie współpracy z renomowanymi spółkami takimi, jak Gruppo AB. Taka współpraca sprawia, że możemy oferować klientom innowacyjne rozwiązania pomagające im w spełnianiu rosnących wymagań dotyczących mocy i wydajności, a jednocześnie coraz surowszych uregulowań środowiskowych,” powiedział Rafael Santana, Prezes i Dyrektor Zarządzający działu silników gazowych GE Energy.

  Od czasu zakupu technologii odzysku ciepła odpadowego od firmy Calnetix Power Solutions w 2010 roku, projekt współpracy z Gruppo AB jest największą transakcją dotyczącą rozwiązań gotowych wykorzystujących silniki na biogaz GE Jenbacher oraz technologię Clean Cycle. Coraz więcej zakładów rolniczych planuje instalację nowoczesnych elektrociepłowni kogeneracyjnych, zgodnych z postanowieniami inicjatywy Unii Europejskiej 20/20/20, przewidującej wytwarzanie 20 procent energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

  „Elektrociepłownie kogeneracyjne stanowią podstawę naszej działalności, w związku z czym długofalowa współpraca z GE będzie miała znaczny wpływ na rozwój naszej firmy,” powiedział Angelo Baronchelli, założyciel Gruppo AB.

  „Połączenie nowatorskich i niezawodnych silników gazowych GE Jenbacher z modułami odzysku ciepła odpadowego Clean Cycle zapewnia nam zaawansowaną technologię oraz wiedzę, którą  z kolei możemy przekazać naszym klientom, głównie tym  głównie z sektora rolniczego. Jednak taką technologię i doświadczenie wykorzystać można również w innych sektorach; możemy je zaoferować wszystkim tym, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań biogazowych dostosowanych do ich potrzeb i gwarantujących ograniczenie stopnia oddziaływania na środowisko. To rozwiązanie, które zadowala wszystkich,” podsumował Baronchelli.

  Najnowszy projekt elektrociepłowni kogeneracyjnej (technologia CHP – Combined Heat and Power) dla rolnictwa realizowany przez Gruppo AB połączy moduły Clean Cycle z silnikami gazowymi Jenbacher. W ten sposób powstaną zestawy, z których każdy będzie mógł wygenerować do 999 kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej i 402 kWh energii cieplnej. Moc wyjściową tego zintegrowanego systemu celowo utrzymano na poziomie poniżej 1 megawata (MW), ponieważ najwyższe taryfy gwarantowane we Włoszech dotyczą projektów energetycznych wytwarzających poniżej 1 MW. Umożliwia to podmiotom rolniczym zastosowanie tego rodzaju rozwiązań przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu tych taryf.

  Połączenie silników gazowych GE Jenbacher z rozwiązaniem odzysku ciepła odpadowego Clean Cycle o mocy 125 kW pozwoliło stworzyć wszechstronny zestaw, zapewniający nawet  10-procentowe zwiększenie mocy przy 10-procentowej redukcji biomasy wymaganej do zasilania instalacji. Nowe zestawy pozwalają również osiągać niższe poziomy emisji NOx – rzędu 450 mg/Nm3, a także CO – rzędu 500 mg/Nm3. Głównym źródłem paliwa dla nowego pakietu jest biogaz pochodzący z obornika świńskiego i krowiego, z kukurydzy oraz innych roślin. Zwiększenie wydajności energetycznej projektów biogazowych pozwala na zwiększenie opłacalności procesu wytwarzania energii z biogazu. System Clean Cycle przekształca nadmiar ciepła w dodatkową elektryczność. Energia elektryczna generowana przez takie zestawy może być wykorzystywana w instalacjach oczyszczania, a także przekazywana do publicznej sieci energetycznej.