Międzynarodowy trend

    Wojciech Dzięgło, dyrektor ds. gospodarki smarowniczej CPM w firmie Fuchs Oil Corporation

    Decyzja o wprowadzeniu do naszej oferty outsourcingu gospodarki olejowo-smarowej zapadła w Polsce w 2000 r. Wtedy już można było zaobserwować zainteresowanie tego rodzaju usługami dużych międzynarodowych firm produkcyjnych, które rozpoczynały swoją przemysłową działalność produkcyjną na bazie właśnie kupionych zakładów od Skarbu Państwa bądź po wybudowaniu zupełnie nowych zakładów produkcyjnych. Firmy te starały się czerpać najlepsze doświadczenia ze swoich macierzystych zakładów zlokalizowanych na całym świecie. Aby jednak wprowadzić te praktyki w życie, potrzebowały wiarygodnych lokalnych partnerów. Głównym celem takiego zabiegu było skupienie się każdego producenta – bez względu na to, jaką branżę reprezentuje – na tym, co umie robić najlepiej, a mianowicie na produkcji detalu, podzespołu czy całego urządzenia. Wszystkie dodatkowe czynności, jak gospodarka smarownicza, częściowe lub całkowite utrzymanie ruchu, transport wewnętrzny czy ochrona, przekazały specjalistom w danej dziedzinie.