Przed wysłaniem zapytania ofertowego

    Artur Matwiejuk, kierownik serwisów BOCLUBE w firmie Boccard Polska

    Firma, która planuje rozpocząć serwis gospodarki smarowniczej w ramach outsourcingu, powinna najpierw policzyć jej dotychczasowe koszty. W obliczeniach należy brać pod uwagę nie tylko koszty środków smarnych, lecz także koszty osobowe, utylizacji odpadów, filtrów, badań laboratoryjnych, przestojów spowodowanych niewłaściwą obsługą czy aplikacją nieodpowiednich środków smarnych. Dopiero pełna wiedza o ponoszonych kosztach powinna stanowić bazę do wygenerowania zapytania ofertowego. Niestety, często się zdarza, że w postępowaniu przetargowym na outsourcing usług smarowniczych porównywane są wyłącznie ceny poszczególnych środków smarnych i stawka roboczogodzinowa. 

    Ważne jest też, by firma wysyłająca zapytanie o serwis gospodarki smarowniczej miała już wstępną wizję, jak ten serwis miałby przebiegać, jakie będą kompetencje i odpowiedzialność firmy świadczącej usługę, jakie będzie umiejscowienie firmy w dotychczasowym systemie zarządzania oraz jakie będą zależności w organizacji.