Minimalizacja ilości błędów pomiarowych, a Technologia Ultradźwiękowa

  Błędy pomiarowe są wpisane w pomiar techniczny i są rzeczą naturalną. Należy je możliwie minimalizować. Zakup odpowiedniego urządzenia pomiarowego to połowa sukcesu w kierunku prawidłowych pomiarów. Powinno się iść o krok dalej i uznać zakup samego urządzenia nawet za jedną trzecią sukcesu. Dlaczego tylko jedną trzecią?

  W pełni funkcjonujący program pomiarowy (predykcyjnego utrzymania ruchu, pomiaru wycieków sprężonego powietrza, odwadniaczy parowych itd.) aby działał w sposób odpowiedni i możliwie wolny od błędów pomiarowych powinien zostać tworzony w oparciu o trzy filary Pierwszym jest oczywiście zakup odpowiedniego urządzenia pomiarowego.

  Drugim jest szkolenie dla osób kierujących programem oraz osób realizujących cykliczne pomiary. Jest to filar najbardziej powiązany z eliminacją błędów pomiarowych. Odpowiednio przygotowana kadra będzie wiedzieć jakich błędów organizacyjnych i techniczno-pomiarowych unikać podczas tworzenia i realizacji programu. Warto pytać o pakiety urządzenie + szkolenie, najlepiej o szkolenie we własnym zakładzie, gdzie instruktor przyjedzie, przeszkoli osoby w wybranym zakresie i przede wszystkim przeprowadzi pierwsze pomiary dając wytyczne jak przeprowadzić je w sposób najwłaściwszy.

  Trzecim filarem jest wsparcie techniczne ze strony producenta/dystrybutora urządzeń. Czasem stając twarzą w twarz z pomiarem, nie jesteśmy pewni jego znaczenia Jasnym jest, że należy określić naturę tego co zmierzyliśmy, ponieważ w związku z tym pomiarem trzeba będzie dokonać kolejnych akcji. I tutaj warto zasięgnąć opinii osoby lub kilku osób, które rozumieją urządzenia i spodziewane rezultaty pomiarów najlepiej. Po nakreśleniu problemu i uzyskaniu niezależnej opinii na temat pomiaru można podjąć kolejne działania ze świadomością, że postępujemy w sposób prawidłowy.

  W technologii ultradźwiękowej, zależnie od zastosowania, błąd można popełnić na wiele sposobów z racji na zjawiska fizyczne, które tworzą ultradźwięki – tarcie i turbulencję. Pomiary mogą być zakłócane, jednak od wiedzy i doświadczenia osoby przeprowadzającej pomiar zależy minimalizacja tych błędów. Gdy technologia jest implementowana, ważna jest wiedza i praktyka wynikająca ze szkolenia. Z czasem dochodzi do tych cech doświadczenie i obycie z urządzeniem, które wraz ze wsparciem technicznym pozwala rozwiązywać problemy i funkcjonować w ramach godnego zaufania programu pomiarowego.

  Autor: Mgr inż. Jerzy Halkiewicz, Regional Manager – UE Systems Polska