Wiarygodny, informatywny pomiar drgań

  Niestety, mimo dostępu do coraz to nowszych narzędzi pomiarów drgań wibroakustycznych trudno jest uniknąć popełniania prostych błędów w przeprowadzaniu pomiarów lub w interpretacji ich wyników. Warto więc w tej sytuacji, przypomnieć kroki, które należy przedsięwziąć, aby otrzymać wiarygodny, informatywny pomiar drgań.

  Pierwszym etapem jest odpowiednie podejście do przeprowadzenia pomiaru, co w praktyce oznacza wybór i przygotowanie czujnika pomiarowego. Ważnymi aspektami, o których musimy pamiętać przy wyborze czujników, są ich zakres pomiarowy, czułość oraz sposób montażu. Ponadto dobrze jest odpowiednio wcześniej poznać obiekt, który chcemy „zmierzyć”, tak aby wiedzieć, jakich częstotliwości oraz amplitud drgań możemy się spodziewać oraz jak dokładny pomiar potrzebujemy wykonać.

  Nie można oczywiście zapominać o właściwym rozmieszczeniu czujników drgań. Zależy nam przecież na jak najlepszym oddaniu stanu maszyny. Czujniki powinny być rozłożone, w miarę możliwości, w strefie największego obciążenia badanego elementu kinematycznego.

  Jeżeli chodzi o samo przeprowadzenia pomiaru, to nie należy zapominać o rejestracji warunków pracy (takich jak np. prędkość maszyny czy obciążenie) maszyny oraz ich stabilności (stacjonarności). Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej dopuszczalne jest porównywanie sygnałów zarejestrowanych wyłącznie przy takich samych parametrach pracy.

  W przypadku systemów ciągłego monitorowania walidacja, czyli dopuszczanie zarejestrowanych danych do dalszej analizy, nierzadko odbywa się automatycznie Często jednak nie dysponując takim systemem inżynier utrzymania ruchu, dokonujący pomiaru, musi decydować o przydatności sygnału samodzielnie. W razie wątpliwości co do jakości danych warto powtórzyć pomiar. Czynność ta nie jest czasochłonna, a może pomóc uniknąć pomyłki przy ocenie stanu maszyny. Poprawnie zarejestrowany sygnał wraz z informacją o parametrach procesowych jest gotowy do przeprowadzenia dalszej analizy, ale jest to temat na osobny komentarz.

  Autor: Marcin Strączkiewicz, Specjalista ds. Diagnostyki EC Systems