MTS Sensors – Przeciwwybuchowy przetwornik pozycji Temposonics

    Firma MTS Sensors wprowadza nową serię absolutnych przetworników liniowych, które są certyfikowane do pracy w obszarach niebezpiecznych. Przetworniki te są odpowiednie do instalacji w aplikacjach zagrożonych wybuchem, gdzie atmosfera zawiera łatwopalne gazy (grupy IIA, IIB, IIC) lub pyły. Niezależna firma certyfikująca stwierdziła pełną kompatybilność tych przetworników z Europejską  dyrektywą ATEX 94/9/EC.

    We wszystkich aplikacjach naziemnych, przeciwwybuchowe wersje czujników Temposonics® serii R i G dopełniają wymagań stawianych dla urządzeń kategorii 3D (Strefa 2) oraz 3G (strefa 22). Podczas pracy w tych strefach, chociaż sama atmosfera charakteryzuje się wysokim ryzykiem eksplozji, nie ma możliwości zapłonu. Przetworniki są dostępne zarówno w wykonaniu profilowym jak i prętowym. Wyposażono je w wyjście analogowe oraz interfejs CAN, SSI lub Start/Stop. Maksymalna temperatura powierzchniowa wynosi 135stC dla stref z atmosferą gazową oraz 100stC dla środowisk pyłowych.

    Zarówno solidna budowa prezentowanych czujników jak i ich wysoki stopień ochrony zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Zróżnicowane sposoby ochrony wewnętrznej wykluczają możliwość, że czujnik stanie się źródłem zapłonu. Bezpieczna praca w silnie zapylonym otoczeniu jest zagwarantowana przez wysoką szczelność urządzenia. Stopień ochrony IP67 zabezpiecza przetwornik przed ingerencją zarówno kurzu jak i wody czy innych płynów. Z uwagi na zabezpieczenie antyiskrowe środowisko silnie nasycone gazami wybuchowymi nie stanowi problemu dla czujników serii R i G.

    Wprowadzenie certyfikaty ATEX pozwoliło na rozszerzenie listy możliwych aplikacji dla bezkontaktowych, absolutnych czujników położenia liniowego. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe jest istotne m.in. w przemyśle tekstylnym i papierniczym, drzewnym, farbiarskim, w aplikacjach wykorzystujących turbiny gazowe jak również w niektórych aplikacjach w elektrowniach.

    www.newtech.com.pl