Na targach Hannover Messe 2023 ELGi wprowadza zaawansowane rozwiązania przeznaczone do systemów sprężonego powietrza

Potwierdza wypełnianie zobowiązań w dostarczaniu klientom sprężonego powietrza przy niskich kosztach cyklu eksploatacji.

Fot. Elgi

Firma ELGI będąca jednym z wiodących światowych producentów sprężarek powietrza zaprezentowała na targach Hannover Messe ofertę bezolejowych, smarowanych olejem sprężarek i akcesoriów zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb europejskich klientów dotyczące rozwiązań w zakresie sprężonego powietrza o niskich kosztach cyklu eksploatacji.

Na stoisku ELGi D31 w hali 4 zaprezentowano bezolejową śrubową sprężarkę powietrza firmy ELGi ze zintegrowanym systemem odzyskiwania ciepła oraz smarowaną olejem sprężarkę śrubową o zwiększonej sprawności napędzaną nowym silnikiem synchronicznym z magnesami stałymi. Na targach odbyła się również premiera pierwszej smarowanej olejem dwustopniowej śrubowej sprężarki powietrza ELGi zapewniającej najniższy w branży całkowity koszt posiadania i zwiększoną niezawodność.

Fot. Elgi

Zaprezentowana przez nas na targach Hannover Messe gama produktów potwierdza nasze zaangażowanie w odgrywanie wiodącej roli producenta odpowiadającego na potrzeby klientów w zakresie skokowej zmiany w odniesieniu do wydajności energetycznej. Na drodze do zrównoważonego rozwoju i eksploatacji o zerowym bilansie wymagania klientów ewoluują od niższego zużycia energii do kompleksowej oceny kosztów cyklu eksploatacji. Sprężarki powietrza zużywają około 10% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w europejskim przemyśle, a ponad 70% kosztów cyklu życia sprężarki stanowi energia zużywana podczas eksploatacji” – powiedział podczas przemówienia na targach dr. Jairam Varadaraj, dyrektor zarządzający Elgi Equipments. „Od ponad 60 lat jesteśmy zaangażowani w opracowywanie rozwiązań w zakresie sprężonego powietrza przyczyniających się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania dzięki wiodącej w swojej klasie wydajności energetycznej, usprawnieniom procesów oraz nowym produktom i procesom. Ponadto nasi eksperci w zakresie sprężonego powietrza dostosowują rozwiązania do potrzeb klienta na każdym etapie podejmowania decyzji oraz realizacji, dzięki czemu zapewniając #zawsze lepszą obsługę klienta przez cały okres eksploatacji sprężarek ELGi”.

Fot. Elgi

Chris Ringlstetter, prezes ELGi Compressors Europe, skomentował: „Wciąż jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi europejskimi klientami stojącymi w obliczu nieustannego wzrostu kosztów energii, wymogów regulacyjnych i związanych z łańcuchem dostaw wartości dotyczących niższych emisji oraz ciągłej potrzeby poprawy kosztów operacyjnych, a przede wszystkim wydajności energetycznej. Obecnie rozwiązania firmy ELGi w zakresie sprężonego powietrza zapewniają naszym europejskim klientom z różnych branż przemysłu wiodącą w swojej klasie wydajność energetyczną. Nasi pracownicy i partnerzy dystrybucyjni dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i dostępności zapewniają naszym klientom bezproblemową operatywność produkcyjną. Znaczące usprawnienia procesów zaowocowały lepszą niezawodnością produktów i wiodącymi w branży gwarancjami udzielanymi naszym klientom. Z kolei nasze konsekwentne skupienie się na technologii i IoT zaowocowało cyfrowymi systemami sprężonego powietrza oferując klientom namacalne korzyści w odniesieniu do kosztów posiadania. Dopiero zaczynamy, ale z wielkim rozmachem!”

Fot. Elgi

Do rozwiązań firmy ELGi w zakresie sprężonego powietrza zaprezentowanych na targach Hannover Messe należą:

  • Gama ELGi OF90-160: zgodne z normami czystości powietrza klasy zerowej ISO 8573-1, dwustopniowe, suche śrubowe i chłodzone wodą, bezolejowe sprężarki powietrza są dostępne w wersjach o stałej i zmiennej prędkości obrotowej, o mocy znamionowej od 90 do 160kW. Urządzenia należące do tej gamy mogą być również wyposażone w zintegrowany i niezależny system odzyskiwania ciepła (HRS), odzyskujący do 90% ciepła wytwarzanego podczas procesu sprężania i odznaczają się poprawioną wydajnością w zakresie roboczym 4,5–10 barów. Urządzenia te można również instalować na zewnątrz, używając zestawów zabezpieczających.
  • Gama ELGi EG90-160P: dzięki znacznej poprawie wydajności energetycznej i zaawansowanej konstrukcji dwustopniowej sprężarki, ta nowa w gamie ELGi serii EG sprężarka smarowana olejem o zakresie roboczym 4,5–12,5 bara zapewnia doskonałą wydajność przy niższych kosztach posiadania i lepszej niezawodności, co przekłada się na wydłużony czas sprawności i wyższą efektywność w zastosowaniach produkcyjnych. Gama EG90-160P jest dostępna w wersjach o stałej i zmiennej prędkości obrotowej.
  • Gama EG11-45 PMSM firmy ELGi: ta nowa, chłodzona powietrzem sprężarka smarowana olejem, charakteryzująca się znaczną poprawą wydajności energetycznej, o zakresie roboczym 4,5–12,5 bara jest wyposażona w nowy silnik synchroniczny z magnesami stałymi (PMSM) z wiodącymi w branży, energooszczędnymi blokami sprężarek z napędem bezpośrednim, zaprojektowanymi do pracy przy zmiennym obciążeniu. Przełomowa gama PMSM umożliwia zwiększenie obrotów bez uszczerbku dla wydajności w zastosowaniach z napędami o zmiennej częstotliwości (VFD), obniżając zużycie energii i zwiększając swobodny dopływ powietrza.
  • Oparty na IoT system monitorowania maszyn „Air~Alert” firmy ELGi: umożliwiające analizę danych i monitorowanie parametrów sprężarki powietrza w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Air~Alert firmy ELGi jest usługą transmisji i analizy danych monitorującą najważniejsze parametry sprężarki w celu minimalizacji przestojów i maksymalizacji wydajności. Alerty predykcyjne są kolejnym krokiem w kierunku narzędzi prognostycznych w zakresie wykrywania i zapobiegania awariom. Usługa Air~Alert zapewnia klientom na całym świecie bardzo dokładne, zaawansowane, predykcyjne alerty o przestojach maszyn, minimalizując nieplanowane przestoje.
Fot. Elgi

Od ponad 60 lat pionierskie produkty i rozwiązania w zakresie sprężonego powietrza ELGi są wykorzystywane w ponad 120 krajach w różnych zastosowaniach i w różnych branżach: produkcyjnej, spożywczej, budowlanej, farmaceutycznej i tekstylnej. Zlokalizowane na trzech kontynentach i dostarczające gamę liczącą ponad 400 produktów nowoczesne globalne zakłady produkcyjne ELGi są zaangażowane w neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, ochronę wody i gospodarowanie odpadami w obiegu zamkniętym.


ELGi