Więcej niż ochrona przeciwwybuchowa

Nowe obudowy Rittal AX Ex z tworzywa sztucznego

W strefach zagrożonych wybuchem – czy to w przemyśle petrochemicznym, rafineriach, platformach wiertniczych, stacjach benzynowych, czy też w obszarach infrastruktury LNG, a teraz coraz częściej wodoru – systemy szaf sterowniczych muszą spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Wyznaczają je takie aprobaty jak ATEX, IECEx i UL HazLoc. Takie certyfikowane bezpieczeństwo zapewniają nowe obudowy Rittal AX Ex z tworzywa sztucznego.

W strefach zagrożonych wybuchem – takich jak rafinerie, platformy wiertnicze, stacje benzynowe, czy infrastruktura LNG lub wodoru – systemy szaf sterowniczych muszą spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Wyznaczają je takie atesty jak ATEX, IECEx i UL HazLoc. Najwyższe bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami zapewniają nowe obudowy Rittal AX Ex z tworzywa sztucznego. Dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na niesprzyjające warunki zewnętrzne oraz szerokim możliwościom rozbudowy, zarówno użytkownicy, jak i konstruktorzy urządzeń otrzymują szereg dodatkowych wartości. Jakich?

Podczas trwających targów przemysłowych HMI firma Rittal zaprezentowała po raz pierwszy obudowy AX Ex z tworzywa sztucznego zaprojektowane w taki sposób, aby znaleźć zastosowanie w najbardziej wymagających warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

W celu ochrony ludzi i infrastruktury technicznej przed ewentualnymi wybuchami oraz pożarami, w Europie i Ameryce Północnej istnieją różnorodne wymagania i normy bezpieczeństwa dotyczące systemów obudów. Obudowy stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, w których umieszczane są różne urządzenia lub komponenty, muszą spełniać atesty ATEX, IECEx lub UL HazLoc. Normy te opisują wymagania dla produktów w celu ograniczenia zwiększonego ryzyka w otoczeniu pracy.

Wszystkie te wymagania spełniają nowe obudowy Rittal AX Ex z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Zostały one dopuszczone do stosowania w warunkach i strefach zagrożonych wybuchem gazu (strefy 1 i 2) i/lub pyłów (strefy 21 i 22). Eksperci Rittal zaprojektowali taką technologię, która spełnia wszystkie wymagania dotyczące maksymalnego bezpieczeństwa i wytrzymałości, także w przypadku zastosowań na zewnątrz. Szczelność nowych obudów Rittal AX Ex zapewnia bezpieczna konstrukcja z podwójnym uszczelnieniem na górnej i dolnej krawędzi drzwi za pomocą zintegrowanej listwy przeciwdeszczowej z wytrzymałego, odpornego na temperaturę i promieniowanie UV materiału.

Jednocześnie nowe obudowy Rittal AX Ex  ułatwiają zabudowę wewnętrzną i dają znacznie więcej możliwości montażu niż inne obudowy dostępne na rynku. Liczne punkty montażowe umożliwiają łatwą zabudowę wnętrza. Pozwalają one na szybkie, bezpośrednie przykręcenie do obudowy akcesoriów systemowych takich jak szyny wewnętrzne lub szyby chassis. Na punktach montażowych można również zamontować bezpośrednio wyłączniki drzwiowe bądź blokadę drzwi. Dodatkowo istnieje możliwość prostego przykręcenia szyn do istniejących punktów montażowych w obudowie. Płyta montażowa może zostać umocowana od przodu przy wykorzystaniu wstępnie zamontowanych sworzni, a następnie uziemiona z użyciem otworów w kształcie dziurki od klucza. A dzięki zewnętrznym nakrętkom wciskanym możliwy jest łatwy montaż na ścianie przy zachowaniu atestów UL i pełnej klasy ochrony.

Nowe obudowy AX Ex z tworzywa sztucznego są dostępne w ośmiu różnych wariantach – o szerokości od 200 do 800 mm, wysokości od 300 do 1000 mm i głębokości od 150 do 300 mm. Firma Rittal wprowadziła do oferty produktów również obudowy Ex ze stali nierdzewnej, które z powodzeniem znajdą zastosowanie w rafineriach, platformach wiertniczych, tankowcach, rurociągach, a także obszarach infrastruktury LNG i wodorowej, mogą być również stosowane tam, gdzie powstają drobne pyły, które mogą ulec zapłonowi, np. w młynach lub dużych piekarniach.