Napełnianie zbiorników pomp ze smarem plastycznym w układach centralnego smarowania

    Potrzebą każdego układu centralnego smarowania jest czasowe uzupełnianie zbiorników pomp odpowiednim środkiem smarnym. W przypadku gdy jest to olej, realizacja tego zadania wydaje się stosunkowo prosta. Inaczej natomiast, gdy środkiem smarnym jest smar plastyczny.

    Dość często postępowanie użytkowników takich układów, przy konieczności uzupełnienia smaru, polega na otwarciu dekla zbiornika ze smarem i ręcznym załadunku smaru z beczki lub innego pojemnika ze smarem. Posługiwanie się łopatką lub innym przypadkowym narzędziem do napełniania stwarza poważne zagrożenie wprowadzenia do zbiornika, a w konsekwencji do całego układu, różnych zanieczyszczeń w postaci drobinek piasku, kamienia, grubego pyłu czy opiłków.

    Rozwiązaniem tego problemu może być wyposażenie swojego układu centralnego smarowania w automatyczną lub półautomatyczną instalację do napełniania. W tym celu wielu producentów oferuje dodatkowe wyposażenie pomp smarnych w zawory załadowcze i realizację napełniania w układzie zamkniętym z urządzeń dodatkowych. Istnieje możliwość zabudowy stacjonarnego układu do napełniania, który poprzez odpowiedni system zaworów odcinających zabezpiecza załadunek jednej lub więcej niż jednej pompy centralnego smarowania lub urządzenia do mobilnego napełniania każdej pompy osobno poprzez odpowiedni system podłączenia z szybkozłączem. Często stosuje się tzw. pompy beczkowe w wykonaniu umożliwiającym zabudowę bezpośrednio na beczkę 200 litrów. Dla zapewnienia odpowiednich parametrów roboczych, zwłaszcza wydajności tłoczenia i ciśnienia tłoczenia, dobrym rozwiązaniem wydaje się być na chwilę obecną zastosowanie pomp beczkowych z napędem pneumatycznym o odpowiednim przełożeniu. Naturalnie przy dużych odległościach przetłaczania i w niższych temperaturach otoczenia należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów, a czasami dodatkowe ogrzewanie rurociągu ze smarem i system podgrzewania/ogrzewania beczki ze smarem.

    Autor: Kamil Gajek, Inter-Technik