Smary i oleje w przemyśle spożywczym

    Wobec środków smarnych w przemyśle spożywczym, w związku z potencjalnym niepożądanym kontaktem z żywnością, formułowane są dodatkowe oczekiwania odnoszące się do zasad bezpieczeństwa i higieny. Są to m.in.: nietoksyczność, niewchodzenie w reakcję z substancjami stosowanymi w procesach technologicznych, obojętność wobec tworzyw, z których wykonane są smarowane urządzenia, brak smaku, koloru i zapachu.

    Dobierając środki smarne, należy rozważyć potencjalne korzyści ze stosowania wysokogatunkowych środków smarnych i niebezpieczeństwa ze stosowania tych o niższych parametrach lub bez stosownych certyfikatów. Do korzyści z pewnością należą oszczędności w zużyciu energii – nasmarowane właściwie łożyska lżej pracują, wydłużamy żywotność urządzenia i zagrożenie przestojów, minimalizujemy niebezpieczeństwo przedostania się substancji toksycznych do produktu.

    Należy też uwzględnić zagrożenia, jakimi są np.: pęknięcia węży wysokociśnieniowych na skutek przegrzania się oleju, wycieki, zatarcie się sworzni, uszkodzenia łańcuchów napędzających, a w efekcie zatrzymanie produkcji, uszkodzenie smarowanego elementu i niekontrolowane przedostanie się do żywności, zanieczyszczenie produktu toksycznym smarem, zanieczyszczenie środowiska długo utylizującym się produktem.

    Na polskim rynku w ciągu ostatnich dziesięciu lat pojawiła się cała gama produktów zalecanych do stosowania w przemyśle spożywczym. Duży wybór z pewnością jest korzystny dla odbiorców tych produktów, pozwalając im na podjęcie świadomej decyzji, pod warunkiem że produkty opatrzone są rzetelną informacją na temat składu, właściwości fizyko-chemicznych olejów, posiadanych certyfikatów i zgodności z normami bezpieczeństwa i higieny.

    Autor: Piotr Wojda, P&K