Nie tylko korzyści ekonomiczne

    Rafał Zawisz, prezes i właściciel firmy Ad Moto Rafał Zawisz

    Świadomość użytkowników, jeżeli chodzi o pielęgnację środków smarnych i korzyści z niej wynikające, jest coraz większa. Zaostrzenie przepisów dotyczących odpadów oraz popularyzacja idei gospodarki obiegu zamkniętego sprawiają, że firmy dostrzegają inne niż tylko ekonomiczne korzyści wynikające z filtracji środków smarnych. Coraz częściej spotykamy się ze stosowaniem środków smarnych o wydłużonej żywotności, co pociąga za sobą konieczność ich pielęgnacji. Brak wykwalifikowanych pracowników wpływa na to, że służby utrzymania ruchu decydują się na wsparcie ze strony wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Innym tanim i skutecznym rozwiązaniem jest wynajem sprzętu do filtracji: zamiast konserwować i dbać o sprzęt, wynajmuje się go w razie konieczności.