Znaczenie kompleksowych usług rośnie

    Marek Fajferek, dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie Flukar

    Obecna sytuacja na rynku środków smarnych jest bardzo zmienna. Nowe przepisy akcyzowe oraz z zakresu gospodarki odpadami przyczyniają się do powstawania nowych płaszczyzn konkurencji między przedsiębiorstwami będącymi od lat w branży. Również rozwój outsourcingu gospodarki smarowniczej i jej zakres mocno wpływają na zmianę trendów zakupowych w dużych przedsiębiorstwach.

    Sam rynek wykazuje duże zapotrzebowanie na kompleksowe usługi z zakresu smarowania. Takich usług nie zapewnia pojedynczy zakup środka smarnego. Branża smarownicza stale dąży bowiem do wydłużenia czasu eksploatacji środków smarnych, co przyczynia się do ograniczenia przestojów w fabrykach i redukcji kosztów utrzymania ruchu. Dlatego dobrze dobrany i stale monitorowany środek smarny jest cennym nabytkiem – cenniejszym niż cenowo rozsądny, ale jednorazowy zakup.

    Nowe przepisy dotyczące Baz Danych Odpadowych wprowadzają nowy aspekt gospodarki smarowniczej, a mianowicie odbiór oleju przepracowanego. Już niebawem powinna to być nieodłączna część oferty firm produkujących środki smarne. Coraz częściej można się spotkać z zapytaniami ofertowymi obejmującymi również odpad olejowy, który powinien być odpowiednio zutylizowany lub zawrócony do obiegu.