Zimowe problemy

W zależności od specyfiki zakładu, rodzaju produkcji i wykorzystywanych pomieszczeń problemy związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi są różne. W zasadzie w dobrze utrzymanym zakładzie nie trzeba specjalnie przygotowywać się do zimy. Choć warto sprawdzić kilka elementów, które w warunkach zimowych mogą przysporzyć kłopotów.

Problematyka właściwego przygotowania fabryki czy zakładu przemysłowego do funkcjonowania w okresie zimowym obejmuje wiele różnych zagadnień, poczynając od wyboru odpowiedniego systemu ogrzewania, przez oszczędności (np. zimne strefy przy drzwiach) do jakości powietrza wewnętrznego. Podczas przygotowań do okresu zimowego zwraca się uwagę na niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu. Niestety jeszcze za mało przykłada się wagi do stworzenia właściwego procesu zarządzania utrzymaniem ruchu. Każdy przestój to wymierna strata finansowa. Czy jesteśmy przygotowani na spowodowane zimą kłopoty innych, np. przez właściwe przygotowanie zapasów czy organizację zaopatrzenia? Jest to element Prognozowanego i Zapobiegawczego Utrzymania Ruchu (PUR, ZUR).

Ogrzewanie

Do typowych czynności, jakie podejmuje się przed okresem zimowym, należy przygotowanie budynków produkcyjnych i nieprodukcyjnych. W praktyce czynności te dotyczą sprawdzenia szczelności drzwi, okien i zaizolowania otworów technicznych, jeśli występują. Jak mówi Zbigniew Adamiec, inżynier mediów w Kompanii Piwowarskiej, ważne jest sprawdzenie przewodów grzejnych w rynnach i spustach wewnętrznych, kontrola działania CO i central klimatyzacyjnych. Ponadto sprawdza się zabezpieczenia instalacji technologicznych zewnętrznych, w tym stan izolacji, oraz kontroluje funkcjonowanie instalacji przeciwzamrożeniowych i działanie instalacji odwadniającej sieci parowe zewnętrzne.

W przypadku dużych magazynów i zakładów produkcyjnych roczne koszty ogrzewania pomieszczeń to znacząca pozycja w budżecie eksploatacyjnym. Właściwy wybór odpowiednich grzejników może obniżyć wydatki na energię o ponad 60%.

Autor: Bohdan Szafrański