Nordson EFD – Dozownik do radzenia sobie ze zmienną lepkością płynów

Epoksydy na bazie srebra, die-attach epoxies i materiały do underfillingu są stosowane w wielu dziedzinach elektroniki i innych aplikacjach montażu biorących udział w procesie produkcji. Ponieważ płyny te zmieniają swoją lepkość w czasie, stanowią wyjątkowe wyzwanie.

Ponieważ materiały te zaczynają gęstnieć w trakcie swojego czasu pracy, pojedyncza dawka staje się coraz mniejsza. Aby zrekompensować właściwości danego materiału, dozownik lub ustawienia sterownika zaworu muszą zostać skompensowane  zwykłym dozownikiem ręcznie w celu utrzymania stałej ilości nakładanego materiału.

Aby rozwiązać te problemy Nordson EFD opracowało Ultimus™ V – Dozownik o wysokiej precyzji.

EFD, w oparciu o własne, sprawdzone technologie precyzyjnego dozowania płynów, stworzył dozownik Ultimus V, który  eliminuje problemy związane ze zmianami lepkości poprzez automatyczną regulację parametrów dozowania w ciągu czasu pracy tak, by uzyskać  powtarzalną dawkę materiału.

W przeciwieństwie do standardowych dozowników, które posiadają analogową regulację parametrów, Ultimus V prezentuje opracowany przez EFD elektroniczny sterownik pneumatyczny, dzięki któremu wszystkie parametry dozowania – w tym czas, ciśnienie i podsys – są sterowane elektronicznie w celu uzyskania wyjątkowej dokładności, powtarzalności i kontroli procesu.

Podczas korzystania z Ultimus V, pierwszym krokiem jest określenie krzywej płynu i prześledzenie zmian profilu lepkości w czasie. W wielu przypadkach tą informację można pozyskać u producenta materiału; w innym przypadku musi zostać to zaobserwowane i obliczone we własnym zakresie.

Kiedy tylko krzywa płynu zostanie ustalona, intuicyjna struktura menu Ultimus V jest używana do ustawienia parametrów czasu, ciśnienia i podsysu potrzebnych do dostosowania każdego przedziału lepkości do komórek pamięci. Można to wykonać korzystając bezpośrednio z ekranu dotykowego umieszczonego z przodu urządzenia lub użytkownik może skorzystać ze złącza RS-232 i oprogramowania EFD User Interface w celu programowania Ultimus V (można korzystać z komputera osobistego, ze sterownika PLC lub innego interfejsu systemu korzystającego z przemysłowego protokołu RS232C).

Ultimus V wyposażony jest w funkcję Auto Inkrementacji, która zawiera 400 komórek pamięci, każda przechowuje indywidualne ustawienia ciśnienia, czasu dozowania, podsysu i wyzwalania. Wartość wyzwalania można ustawić na liczbę cykli dozowania, które występują dla każdego przedziału czasowego (Count Mode – Tryb Liczenia) albo na wielkość czasu w sekundach, który będzie upływał dla każdego przedziału czasowego (Timer Mode – Tryb Czasomierza). Po upływie określonego czasu/wyzwalania, Ultimus V przejdzie do następnej komórki pamięci i przechowywanych w niej ustawień.

Ultimus V oferuje unikalną cechę: umożliwia na różne wartości przedziału/wyzwalania dla każdego następnego kroku. Zmniejsza to liczbę przedziałów czasowych potrzebnych dla każdej krzywej lepkości, a dzięki temu więcej krzywych może być przechowywanych w 400 komórkach pamięci Ultimus V.

Kiedy tylko odpowiednie ustawienia zostaną zaprogramowane do komórek pamięci, zadania mogą zostać zapisane lub przesłane przy pomocy interaktywnego oprogramowania do komputera osobistego, w celu wykorzystania ich następnym razem, gdy będzie stosowany dany materiał. Dodatkowo, interaktywne oprogramowanie posiada wygodną funkcję „offset-u”, która pozwala w łatwy sposób na jednoczesne dostosowanie wszystkich zapisanych ustawień w celu kompensacji delikatnych różnic między partiami materiału lub zmian temperatury otoczenia w środowisku produkcji.

Takie podejście może znacząco zwiększyć wydajność przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.