Przeglądy okresowe systemów zrobotyzowanych

Awaria ważnego elementu linii produkcyjnej pociąga za sobą koszty spowodowane zatrzymaniem produkcji. W takim przypadku firmy produkcyjne są w stanie zapłacić niemalże każdą cenę za przywrócenie ciągłości produkcji.

Procedura przeglądów okresowych robotów przemysłowych jest w stanie zminimalizować niebezpieczeństwo powstania przestoju. Przeglądy mogą ujawnić usterkę, zanim stanie się ona przyczyną awarii. Koszty przeglądów są nieporównywalnie mniejsze od kosztów przestoju linii produkcyjnej. Ponadto systematyczne wykonywanie przeglądów wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracy operatorów i wydłuża czas życia robotów, co pozwala efektywniej wykorzystać środki, które zainwestowano w zrobotyzowaną linię produkcyjną.

Robot = mechanika + elektronika + oprogramowanie

Robot przemysłowy jest maszyną, która łączy trzy elementy:

  • mechanikę – która jest jego zasadniczą częścią i w dużej mierze od niej zależy właściwe wykonanie zadanych czynności,
  • elektronikę – sterującą pracą całego systemu począwszy od kontroli ruchu, a skończywszy na komunikacji z pozostałymi urządzeniami,
  • oprogramowanie – (system operacyjny) bazujące na warstwie fizycznej (elektronice), dzięki któremu robot ma możliwość wykonywania operacji logicznych.