Nowy blok w EC Bielsko-Biała

    29 grudnia 2009 r. w Jaworznie podpisano umowę pomiędzy Południowym Koncernem Energetycznym a Polimexem-Mostostal na budowę nowego bloku ciepłowniczego.

    Nowa jednostka będzie wyposażona w kocioł fluidalny, turbinę przeciwprężną, dwa kotły szczytowe i akumulator ciepła. Blok o zakładanej sprawności 87 proc., mocy 50 MWe oraz 106 MWt będzie pracował w skojarzeniu w ZEC Bielsko-Biała EC1. W pracach nad wyborem lokalizacji i technologii bloku ciepłowniczego opalanego węglem kamiennym wzięto pod uwagę politykę energetyczną Unii Europejskiej, promującą rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (tzw. czerwone certyfikaty) oraz uwarunkowania lokalne. Związane są one z faktem, iż PKE SA jest jedynym dostawcą ciepła sieciowego na rynku lokalnym Bielska-Białej, postrzeganym jako rynek stabilny oraz perspektywiczny.

    ZEC Bielsko-Biała pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania miasta i okolic na moc i ciepło ze swoich dwóch źródeł: EC1 – zlokalizowanej w centrum oraz EC2 – zlokalizowanej na granicy Bielsko-Białej i Czechowic-Dziedzic.