Rafineria w Gdańsku zwiększyła moc produkcyjną

  Rafineria w Gdańsku, należąca do Grupy Lotos S.A., zwiększyła moc produkcyjną. W połowie grudnia uroczyście zakończono budowę zintegrowanej instalacji destylacji atmosferyczno – próżniowej (CDU/VDU), najważniejszej instalacji produkcyjnej budowanej w ramach Programu 10+.

  „Uruchomienie instalacji w przyszłym roku pozwoli na zwiększenie przerobu ropy naftowej do 7-8 mln ton (do tej pory zdolność wynosi 6 mln ton) a po oddaniu do eksploatacji wszystkich instalacji Programu 10+ pozwoli osiągnąć nominalną wartość 10,5 mln ton” – powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz.

  Wiceprezes, dyrektor ds. produkcji i rozwoju GL, Marek Sokołowski poinformował, że nowa instalacja CDU/VDU jest drugim ciągiem destylacji ropy w gdańskiej rafinerii. Podkreślił, że „wraz z jej uruchomieniem wzrośnie również możliwość przerobu różnych gatunków ropy z różnych źródeł”.

  Według obecnej na uroczystości wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej nowa instalacja uniezależnia na przyszłość GL od dostaw tylko jednego gatunku ropy naftowej i pozwala efektywniej wytwarzać produkty naftowe.

  Oprócz instalacji CDU/VDU, w tym roku w gdańskiej rafinerii zakończono budowę instalacji hydro-odsiarczania oleju napędowego (HDS), pomocniczego kompleksu aminowo-siarkowego (KAS) oraz wytwórni wodoru (HGU).

  Założeniem Programowi 10+ jest modernizacja i rozbudowa rafinerii w celu zwiększenia jej mocy produkcyjnej, zapewnienia wysokiego poziomu odsiarczania produktów ropopochodnych oraz zminimalizowania jej wpływu na środowisko. Program ma być zakończony za rok. Całość ma kosztować 5,2 mld zł. W 70 proc. inwestycja jest realizowana dzięki kredytom. Pozostałe 30 proc. kosztów programu stanowią środki własne spółki.

  Grupa Lotos jest grupą kapitałową skupiającą kilkanaście spółek. Udział koncernu w rynku paliw ogółem wzrósł w pierwszym półroczu 2009 do 27,5 proc. To o blisko 4 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2008. Zgodnie z założeniami strategii do 2012 r., spółka planuje osiągnąć wzrost udziału w krajowym rynku paliw do 30 proc.