Nowy rok, nowe wyzwania

Nowy rok jest świetną okazją do zmian, zwłaszcza na lepsze. Także i my postanowiliśmy nieco rozszerzyć formułę pisma. Pojawiają się więc dwa nowe działy – „Narzędzia” oraz „IT”. W tym pierwszym będziemy prezentować artykuły przekrojowe związane z zastosowaniem różnego rodzaju narzędzi w przemyśle, natomiast dział IT będzie poświęcony rozwiązaniom informatycznym mającym szczególne zastosowanie w firmach produkcyjnych. Nie będzie tu więc miejsca na opisy urządzeń i oprogramowania biurowego (można je znaleźć w wielu innych czasopismach i portalach), ale skupimy się na systemach CMMS, MES, SCADA, sieciach i komputerach przemysłowych, skanerach magazynowych itp. Pełny kalendarz wydawniczy znajduje się na portalu www.utrzymanieruchu.pl w dziale „Reklama” (dokument „Media Kit 2009”). W bieżącym numerze zamieściliśmy w nowych działach artykuły o narzędziach pneumatycznych oraz o drukarkach przemysłowych.

W kolejnych wydaniach Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych w ramach „AKADEMII MAINTECHU” będziemy przedstawiać najciekawsze prezentacje z seminarium MAINTECH, które odbyło się podczas ubiegłorocznych Targów PROTECH ’08. Na początek proponujemy artykuł ściśle związany z profilem czasopisma: „Przesłanki i zagrożenia outsourcingu działu utrzymania ruchu”, który powstał na bazie prezentacji dr.  Arkadiusza Gola.

Tematem bieżącego wydania jest opis „Fabryki Roku 2008”. Tytuł ten zdobyła firma Tyco Electronics Polska, która zajmuje się produkcją elementów elektronicznych oraz elektrycznych. Dzięki efektywnej organizacji wykorzystującej najnowocześniejsze metody, takie jak 6 Sigma & Lean, TPM czy Kaizen, udało się stworzyć w tym przedsiębiorstwie model zintegrowanego procesu produkcyjnego, gwarantującego wydajną pracę bez nieoczekiwanych przestojów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jakości i wydajności pracy.

Przypominam także, że pełne wersje tekstów (niektóre z nich musiały z powodów technicznych zostać skrócone w papierowej wersji miesięcznika), wzbogacone czasem o nieopublikowane w czasopiśmie ilustracje, znajdują się na portalu www.utrzymanieruchu.pl.

Co przyniesie 2009 rok? Rząd szuka brakujących pieniędzy, firmy stają przed problemem recesji, a pracownicy – przed widmem bezrobocia. Jak wygląda dziś sytuacja? Pewną odpowiedź mogą dać wyniki naszej minisondy zamieszczonej na portalu. Ok. 44% ankietowanych nie widzi żadnych oznak kryzysu, ale 35% osób twierdzi, że wkrótce impas może ich dotknąć bezpośrednio. W 55% firm zmniejszono produkcję, a w ok. 35% nastąpiły zwolnienia pracowników.

Ekonomiści twierdzą, że obecny kryzys nie będzie trwał wiecznie, ale kilka lub najwyżej kilkanaście miesięcy. Odpowiednie zarządzanie kryzysem na poziomie przedsiębiorstw pozwoli im na przetrwanie tych gorszych miesięcy. Paradoksalnie zmniejszenie produkcji może być dobrą okazją do unowocześniania parku maszynowego, do przeprowadzenia remontów, a nawet inwestycji, które już wkrótce mogą być potrzebne. Wobec następujących zwolnień powinna tanieć praca, a co za tym idzie – nasze firmy mogą znów stać się bardziej konkurencyjne. Jak powiedział na niedawnym spotkaniu (poświęconym zbliżającym się targom Hanowerskim) ambasador Niemiec w Polsce  Michael H. Gerts, kraj nasz jest w stosunkowo dobrej sytuacji, bowiem ok. 60% popytu stanowi popyt wewnętrzny, a w przypadku Niemiec jest to zaledwie 35%. Jeśli więc nie będziemy tłumić popytu, ale będziemy go pobudzać rozsądnie wydawanymi pieniędzmi, nasza gospodarka nie powinna odczuwać aż tak głębokich skutków kryzysu, jak w innych krajach, mocno uzależnionych od eksportu. Może więc kryzys ten, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i kraju pozwoli nam osiągnąć lepszą pozycję w momencie, kiedy gospodarka znów ostro ruszy? Czego sobie i Państwu życzę, zapraszając do lektury kolejnego numeru Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych.

Tomasz Kurzacz

Redaktor naczelny