OMC ENVAG – WebMaster®

    Analizator/sterownik produkowany przez firmę Walchem służy do stałego monitoringu procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Umożliwia sterowanie dowolnym procesem, np. w chłodniach kominowych/wentylatorowych, parownikach, obiegach zamkniętych, sieciach kanalizacyjnych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków. Wykorzystano w nim czujniki: pH, ORP, temperatury i konduktywności (pomiar kontaktowy lub bezelektrodowy) oraz zewnętrzne analizatory parametrów fizykochemicznych, np. korozji, dwutlenku chloru, poziomu, ciśnienia, przepływu. Wbudowany serwer WWW i rozwinięte opcje komunikacyjne umożliwiają konfigurację i dostęp do danych przez przeglądarkę internetową. Zdarzenia alarmowe mogą być raportowane przez e-mail lub SMS.

    Urządzenie można podłączyć do 21 czujników zewnętrznych przez: 4 wejścia czujnikowe, 9 cyfrowych i 8 analogowych. Sterowanie procesem odbywa się na podstawie zmian dowolnego parametru, z uwzględnieniem sygnału z przepływomierza (regulacja proporcjonalna z korektą). Regulacja pomp dozujących/elektrozaworów wykonywana jest przez osiem wyjść przekaźnikowych.

    www.envag.com.pl