Oprogramowanie i inne ważne kryteria wyboru systemu ERP

    Robert Stiller, Associated Partner w firmie Hicron

    Przy wyborze systemu ERP przede wszystkim należy zwrócić uwagę na oprogramowanie – dotrzeć do informacji dotyczących tego, jakie ma funkcje, od kiedy jest na rynku, jak wspiera procesy, jakie ma referencje w danej branży i jaka jest jego strategia rozwoju. W kontekście strategicznym, wybierając system klasy ERP, wybieramy go nie na rok czy dwa, ale na wiele lat, czasami na zawsze.

    Jednak nawet najlepsze oprogramowanie na rynku nigdy nie będzie gwarantem tego, czy dane przedsiębiorstwo odniesie sukces wdrożeniowy. Dlatego kolejnym ważnym elementem jest wybór partnera (dostawcy usług), który wesprze organizację w procesie wdrożenia rozwiązania.

    Dobra firma wdrożeniowa to taka, która ma doświadczenie w branży, ludzi z odpowiednimi kompetencjami, rozumiejących procesy biznesowe i potrzeby klienta, a jednocześnie mających pomysły na konkretne rozwiązania systemowe. Ważna jest także stałość, niezmienność zespołu wdrożeniowego, ponieważ rotacja w takiej grupie może powodować opóźnienia i zmiany.

    Kolejnym ważnym elementem przy wyborze systemu ERP są warunki kontraktowe. Umowa musi być tak napisana, by jasno określała harmonogram, podział zadań i odpowiedzialności oraz zrozumiale dla stron opisywała cele, które chcemy wspólnie zrealizować.