Outsourcing gospodarki smarnej

  Jakie nowatorskie rozwiązania przewiduje się w outsourcingu gospodarki smarnej?

  Outsourcing gospodarki smarowej umożliwia ścisłą współpracę producenta środków smarowych z klientem, który wykorzystuje je w urządzeniach i procesach technologicznych. Taka współpraca otwiera możliwości wdrażania nowatorskich rozwiązań, które są wynikiem m.in. prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, wdrażanych przy aktywnym udziale i nadzorze pracowników serwisu olejowego. Przykładem takiego działania w ORLEN OIL jest wprowadzony (specjalnie na potrzeby oferty outsourcingu olejowego) olej hydrauliczny Hydrol Extra L-HV 32, który dedykowany jest do stosowania w przemyśle przy produkcji płytek ceramicznych.

  Czym się kierować przy wyborze dostawcy outsourcingu gospodarki smarnej?

  Wybierając dostawcę outsourcingu gospodarki smarowej należy kierować się jego doświadczeniem w branży, elastycznością, zaangażowaniem oraz pozycją rynkową. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że każdy projekt jest inny i wymaga otwartości oraz indywidualnego podejścia.

  Jak ocenia Pan rynek outsourcingu usług smarnych w Polsce?

  Rynek outsourcingu obsługi gospodarki smarowniczej stoi u progu poważnych zmian. Nowi gracze powinni mieć pełną świadomość wysokich wymagań i dobrego przygotowania potencjalnych partnerów. Pewna część odbiorców jest zainteresowana ofertami outsourcingu serwisu olejowego połączonego z serwisem maszyn. Tak zintegrowana usługa jest bardziej uniwersalna, chociaż nie dla każdego Klienta stanowi optymalne rozwiązanie. Zazwyczaj w takich projektach wiodącą rolę przejmuje serwis mechaniczny, a serwis olejowy schodzi na dalszy plan i stopniowo zanika jego specjalizacja. Tam, gdzie jest odpowiednio duży obszar działania dla serwisu olejowego – outsourcingu TFM i gdzie środek smarowy ma znaczący wpływ na technologię produkcji, np. w przemyśle obróbkowym, warto wdrażać te usługi indywidualnie.

  Autor: Paweł Kaczmarczyk, Starszy Specjalista ds. Serwisu olejowego (Orlen Oil)