UPS z dużym prądem zwarcia

    W systemach zasilania gwarantowanego UPS, które wprowadzamy na rynek, stosujemy duże prądy zwarcia. Najbardziej typowymi przykładami są zasilacze UPS EVER serii SUPERLINE lub POWERLINE. W przypadku załączenia do zasilacza kilku linii, posiadających własne, odrębne zabezpieczenia przeciążeniowe i wystąpienia zwarcia w jednym z obwodów, włącza się zabezpieczenie przeciążeniowe linii, w której wystąpiła awaria, odłączenie tej linii przez wspomniane zabezpieczenie, natomiast UPS (mając bardzo duży prąd zwarcia) podtrzymuje zasilanie pozostałych obwodów (w których awarie nie wystąpiły).

    Uzyskuje się dzięki temu znakomitą selektywność zabezpieczeń i możliwość utrzymania nieprzerwanej pracy prawidłowo funkcjonujących obwodów po odcięciu linii z torami zwarciowymi. Gdyby zasilacz miał mały prąd zwarcia, jego zabezpieczenie mogłoby zadziałać najszybciej i wówczas odłączone zostałyby od zasilania wszystkie linie (obwody) podłączone do UPS. Jak z tego wynika, duży prąd zwarcia zasilacza UPS może przynosić ogromne, wymierne korzyści dzięki umożliwieniu nieprzerwanej pracy obwodów zasilania, mimo wystąpienia zwarcia w jednym z zasilanych torów prądowych.

    Autor: Mariusz Piątkiewicz, Dyrektor Działu Handlu i Marketingu, EVER