Outsourcing pracowniczy

  Jakie nowatorskie rozwiązania i technologie uwzględnia się w usługach outsourcingu oferowanych przez firmę?

  Wykorzystujemy autorski system zarządzania procesami outsourcingu pracowniczego EWL CRM, obejmujący zaawansowane zarządzanie procesami rekrutacyjnymi wewnątrz firmy oraz w relacjach z klientem i innymi kontrahentami. System został stworzony z myślą o specyfice zatrudniania pracowników – cudzoziemców w Polsce.

  Jaki zakres usług outsourcingu oferuje firma?

  Usługi outsourcingu dla firm z branży przemysłowej obejmują między innymi leasing pracowniczy cudzoziemców – obywateli państw Europy Wschodniej i Azji zarówno na stanowiska niższego oraz średniego szczebla, jak i te wymagające wysokich kwalifikacji. Specjalizacja EWL w zakresie procedur związanych z zatrudnieniem pracowników z zagranicy i doskonała znajomość polskiego sektora przemysłowego umożliwiają zaspokojenie potrzeb kadrowych polskich firm produkcyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników, na których jest wysokie zapotrzebowanie na rynku lokalnym. Firmom działającym na innych rynkach UE umożliwiamy skorzystanie z usługi delegowania pracowników z państw trzecich na inne rynki unijne.

  Jak ocenia Pan rynek usług outsourcingu w przemyśle?

  Rynek outsourcingu, zwłaszcza outsourcingu pracowniczego w przemyśle, rozwija się niezwykle dynamicznie, co owocuje większą elastycznością prowadzonej działalności i ograniczeniem niepotrzebnych kosztów. Przeniesienie takich procesów jak zarządzanie zasobami ludzkimi w znacznym stopniu na zewnątrz firmy pozwala efektywniej zarządzać głównymi procesami w przedsiębiorstwie, pozostawiając obowiązki kadrowe i legalizację zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia cudzoziemców) w rękach ekspertów w tej dziedzinie.

  Czym się kierować przy wyborze dostawcy outsourcingu dla przemysłu?

  W przypadku outsourcingu kadr wyróżnić można kilka kluczowych czynników, w tym znajomość danej branży, dostęp do bazy pracowniczej oraz doświadczenie w oferowanej działalności. Należy zwrócić uwagę, że poza outsourcingiem pracowników na stanowiska niższego szczebla doświadczone firmy świadczące outsourcing kadr rzadko kiedy skupiają się na konkurencji cenowej, przedkładając nad nią unikatowe wartości dodane, takie jak know-how w danej dziedzinie, jakość świadczonych usług czy obsługa klienta.

  Autor: Zbigniew Wafflard, Agencja Pracy EWL