Warto badać olej

  Jakie nowatorskie rozwiązania i technologie uwzględnia się w usługach outsourcingu oferowanych przez firmę?

  Firma wykonuje usługi serwisu olejowego, a szczególnie monitorowanie stanu technicznego i potencjału eksploatacyjnego maszyn poprzez monitoring stanu jakości olejów z układów smarowania i roboczych maszyn. Szczególnie ważne jest badanie stężenia Fe-zużyciowego (ścieru) w oleju jako miary poprawności smarowania i ochrony smarowanych powierzchni. W pomiarach wykorzystujemy aparaturę Analex PQi.

  Jaki zakres usług outsourcingu oferuje firma?

  Czynności na zlecenie wg zamówień klienta od badania stanu oleju do wykonywania prostych czynności wymiany, pielęgnacji olejów w eksploatacji.

  Jak ocenia Pan rynek usług outsourcingu w przemyśle?

  Rynek usług outsourcingu w przemyśle jest bardzo trudny. Występuje ścisłe wydzielenie kosztów bez uwzględnienia potencjalnych możliwości i korzyści, które widać dopiero po jakimś czasie, jako następstwo działań. Utrudnia to postrzeganie i właściwą ocenę usługi.

  Czym się kierować przy wyborze dostawcy outsourcingu dla przemysłu?

  Koszty trudno przewidzieć do końca i czasami nawet trudno je sprecyzować wstępnie. W takich warunkach najwłaściwsza będzie rzetelność partnera przy wysokiej fachowości.

  Autor: Marek Dębiński, Grupa Lotos