Pneumat System – Osuszacze ziębnicze serii EUROS

  Firma RELO GmbH Verdichter z firmą Pneumat-System sp. z o.o. wprowadziła nową serię osuszaczy produkowaną przez Donaldson ultrafilter GmbH. Sprężone powietrze wchodzące do osuszacza ziębniczego podlega wstępnemu chłodzeniu w wymienniku ciepła. Drugi stopień schłodzenia do wymaganego punktu rosy następuje w kolejnym wymienniku przy udziale czynnika chłodniczego i układu chłodzącego. Podczas procesu schładzania wytrąca się ze sprężonego powietrza kondensat, który automatycznie jest odprowadzany. Wychodzące osuszone powietrze zostaje następnie ponownie podgrzane w wymienniku. NIektóre zalety serii EUROS:

  • zużycie energii zależne od obciążenia,
  • spust kondensatu zależny od obciążenia osuszacza,
  • wskaźnik punktu rosy,
  • wymiennik odporny na korozję,
  • nieszkodliwy dla ozonu czynnik chłodniczy R134,
  • wysoka odporność na przeciążenie,
  • kompaktowa budowa. 

  www.pneumat.com.pl