Polska Grupa Konsultingowa – MAXIMO/PEMAC

    MAXIMO/PEMAC to sprawdzone rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu oraz zarządzania majątkiem trwałym. Obsługują całość procesu, poczynając od przygotowywania zleceń na wykonanie robót, poprzez planowanie prac, aż po realizację zadań związanych z uzupełnianiem zasobów i gospodarką magazynową. MAXIMO/PEMAC dzięki swojej elastyczności mogą być dostosowane do charakterystycznych dla przedsiębiorstwa sposobów realizacji poszczególnych zadań. Możliwe jest modyfikowanie pól, menu, komunikatów pomocniczych itp. MAXIMO/PEMAC zapewniają profesjonalną obsługę techniczną, przejrzystość i kompletność wymaganej dokumentacji oraz optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem ruchu.

    MAXIMO/PEMAC pozwalają na prowadzenie ewidencji stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz prowadzenie ewidencji napraw, konserwacji z rozliczeniem na poszczególne miejsca powstawania kosztów.

    MAXIMO/PEMAC to nowoczesne rozwiązania informatyczne zapewniające bogatą funkcjonalność. Dzięki możliwości harmonijnego integrowania się z innymi rozwiązaniami biznesowymi (SAP, Oracle, MFG/PRO, Teta) zapewniają sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy i wpływa na optymalizację zachodzących w niej procesów (redukcja stanu zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na magazynie, zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów, redukcja awarii poprzez sprawne zarządzanie bieżącymi przeglądami i remontami itp.).

    MAXIMO/PEMAC są systemami stale rozwijanym i udoskonalanym w oparciu o sugestie klientów oraz doświadczenia czerpane z współpracy z nimi. Prostota obsługi, w połączeniu z niezawodnością i bezpieczeństwem przechowywanych w systemie informacji, czyni je narzędziami gwarantującymi optymalizację wydajności nie tylko infrastruktury technicznej, ale także personelu, który za zarządzanie nią jest odpowiedzialny.

    www.pgk.pl