Pompa dostosowana do potrzeb

    Monika Skonieczna, kierownik Działu Technicznego w firmie Hidrostal Polska:

    Kluczem do powodzenia w zastosowaniu pompy odśrodkowej w danym miejscu, sektorze gospodarki komunalnej, przemyśle lub rolnictwie jest rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności specyfiki medium, parametrów pracy pompy (Q,H) oraz całej instalacji, w tym: długości i średnic rurociągów, miejscowych strat ciśnienia oraz geometrycznej różnicy poziomów medium.

    Przy zakupie pompy odśrodkowej powinno się przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy urządzenie zostało prawidłowo dobrane do instalacji, w której będzie eksploatowane, i czy sprzedawca uwzględnił wszystkie specyficzne parametry dla instalacji i medium.

    Prawidłowy dobór pompy odśrodkowej w odpowiednim wykonaniu pozwala odbiorcy końcowemu cieszyć się długoletnią, bezawaryjną pracą urządzenia, pod warunkiem przestrzegania zapisów i wskazówek producenta zawartych w instrukcji obsługi (DTR).

    Bardzo ważna jest prawidłowa konserwacja i serwis pomp odśrodkowych, jednakże nie różni się ona od dokonywania przeglądów w każdym urządzeniu, które chcemy użytkować przez długie lata.