Zużycie wirników pomp odśrodkowych

  Zdzisław Gonigroszek, prezes zarządu firmy Z.E.A.N.N. ROTOR:

  Pompy odśrodkowe charakteryzują się m.in. tym, że zużycie energii i zużywanie się węzłów łożyskowych jest odwrotnie proporcjonalne do zużywania się wirnika hydraulicznego.

  Nowy wirnik pozwala na dużą wydajność, a to z kolei wiąże się z występowaniem turbulencji i oporów pompowanej cieczy, co wpływa na zużycie energii i obciążenie węzłów łożyskowych. Wraz ze zużywaniem się wirnika hydraulicznego zmniejsza się wydajność pompy. Tym samym mniejsza ilość pompowanej cieczy wpływa na obniżenie zużycia energii, a węzły łożyskowe pracują w coraz bardziej komfortowych warunkach.

  Szczególnie w układach dwupompowych (np. w przepompowniach ścieków), przy pompowaniu cieczy zanieczyszczonych materiałami ciernymi (np. piaskiem), zdarzają się przypadki całkowitego zużycia części roboczej wirnika. Zużywający się wirnik pompy głównej powoduje spadek jej wydajności, co wydłuża cykle pracy pompy, a tym samym czas wycierania się części roboczej wirnika.

  Przy zbyt niskiej wydajności pracę takiej pompy wspomaga pompa pomocnicza – pompa główna nadal pracuje, lecz praktycznie na biegu jałowym, w komfortowych warunkach (niskie zużycie prądu, brak drgań), tyle tylko, że nieefektywnie – użytkownik płaci za bezproduktywnie zużytą energię.

  By nie doszło do takiej sytuacji, podczas przeglądów lub remontów pompy każdorazowo zdejmujemy charakterystykę, co pozwala na ocenę stopnia zużycia wirnika i komory. Dodatkowo rekomendujemy monitoring lub cykliczny pomiar parametrów w celu uniknięcia takiego zjawiska.