Pompy smarowe ILC

  Panujące w przemyśle przekonanie, że zagadnienia smarowania należą do problemów skomplikowanych, trudnych do opanowania jest poglądem jak najbardziej fałszywym, będącym wielokrotnie przyczyną zaniedbań w zakresie gospodarki smarowniczej i smarowania maszyn. Przemysłowa problematyka smarowania jest w swej istocie bardzo prosta i sprowadza się do prawidłowej eksploatacji zalecanych  techniką materiałów  smarowych oraz właściwej kontroli funkcjonowania osprzętu smarowniczego. Smarowanie jako zagadnienie techniczne ma tę właściwość, że uzyskane przy jego należytym stosowaniu efekty są niewspółmiernie duże w porównaniu do poświęconego mu czasu. Przestrzeganie zagadnień doboru materiału smarowego oraz terminów okresowej kontroli i przeglądu osprzętu smarowniczego, jak również prawidłowe prowadzenie karty smarowania maszyny przyniesie w krótkim czasie właściwe efekty, których jako najbardziej istotne należy wymienić:

  1. zmniejszenie zużycia wskutek tarcia elementów współpracujących
  2. zmniejszenie współczynnika tarcia, a więc poprawa zjawisk energetycznych zachodzących w pracującej maszynie
  3. przedłużenie okresów międzynaprawczych
  4. zmniejszenie poboru mocy
  5. zmniejszenie zużycia materiałów smarowych
  6. zmniejszenie kosztów eksploatacji maszyn
  7. zmniejszenie kosztów produkcji
  8. wyeliminowanie postojów awaryjnych.

  Właściwe zrozumienie i potraktowanie zagadnień smarowania w cyklu produkcyjnym jako niezbędnego elementu współczesnej produkcji przemysłowej nabiera szczególnej roli, gdy uwzględni się wartość parku maszynowego eksploatowanego w skali określonego zakładu lub resortu. Wartość tego parku maszynowego przedstawia ogromny wkład inwestycyjny. Obniżenie kosztów eksploatacji maszyn i przedłużenie ich żywotności w wyniku racjonalizacji procesu smarowania przyniesie oszczędności niewspółmiernie duże w stosunku do poniesionych nakładów.

  Pompa smarowa GACOL-ILC-MAX jest wielowylotową  (o maksymalnie 3 wylotach) pompą tłoczkową z napędem elektrycznym. Jest ona stosowana jako źródło ciśnienia środka smarnego w progresywnych i wieloprzewodowych układach centralnego smarowania. Pompa może tłoczyć oleje o lepkości powyżej 50 mm2/s (cSt) oraz smary plastyczne o klasie konsystencji do 2 wg NLGI. Pompa ta w sposób okresowy zasila środkiem smarnym węzły tarcia maszyn i urządzeń. W połączeniu z rozdzielaczami progresywnymi jest zalecana do stosowania na obiektach o dużej liczbie punktów smarowania i o małym zapotrzebowaniu na środek smarny, przy niewielkiej rozpiętości systemu. Alternatywnie może być stosowana na obiektach o niewielkiej liczbie punktów smarowania lecz o dużym zapotrzebowania na środek smarny. Zastosowanie rozdzielaczy progresywnych zasilanych z poszczególnych wylotów pompy pozwala zwiększyć liczbę punktów smarowania do kilkudziesięciu a nawet stu kilkudziesieciu. Pompy z serii GACOL-ILC-MAX są dostępne ze stalowym, bądź przezroczystym zbiornikiem środka smarnego o pojemności 2, 4, 5, 8 litrów. Dawka nominalna środka smarującego wynosi 2,88 cm³/min/wylot, z możliwością regulacji od 0 do 100 % dawki nominalnej przy zastosowaniu regulowanej sekcji roboczej (elementu pompującego). Pompa może być zasilana napięciem 12, 24 VDC lub 24/120/230 VAC ze stopniem ochrony IP65. Może ona być dostarczona z elektronicznym modułem kontrolno sterującym do sterowania i monitorowania pracy pompy oraz całego układu z rozdzielaczami progresywnymi. Standardowo jest wyposażona w kontrolę niskiego poziomu środka smarowego oraz kontrolę obrotów silnika. Na zamówienie możliwe są wykonania specjalne pompy obejmujące pojemność zbiornika, wydajność, napięcie zasilające, specjalne warunki pracy.