Preskryptywne utrzymanie ruchu

Źródło: Emerson

Rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) dają branży przemysłowej ogromne możliwości. Łańcuchy dostaw stają się dzięki nim bardziej dynamiczne i elastyczne, a producenci mogą oferować konsumentom pojedyncze partie gotowych wyrobów. Jednakże korzyści z zastosowania tej technologii w przemyśle w żadnym obszarze nie wydają się tak fascynujące, jak w przypadku utrzymania ruchu. Dzięki IIoT może ono wejść w kolejną fazę rozwoju – konserwacji preskryptywnej.

Dzięki nowym technologiom maszyny mogą alarmować operatorów o pogorszeniu się ich stanu i przewidywać czas wystąpienia awarii. Rozwiązania IIoT pozwalają na dostarczanie dokładnych raportów w odpowiednim czasie na temat kondycji kluczowych zasobów zakładu. Dane te umożliwiają kierownictwu fabryki podejmowanie decyzji, dzięki którym unika się nieplanowanych przestojów, zmniejszających wydajność produkcji, obniżających bezpieczeństwo pracowników oraz powodujących straty finansowe.

Utrzymywanie kluczowych zasobów fabryki w stanie produktywnym zawsze było celem działów utrzymania ruchu, zaś cele te mają wpływ na każdy aspekt działalności zakładu produkcyjnego, od sprzedaży i marketingu po finanse i zatrudnienie. Konserwacja preskryptywna daje organizacji możliwość działania na podstawie informacji w czasie rzeczywistym. Po prostu zmienia sposób, w jaki realizowane będą procesy utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych w przyszłości.


Bob Vavra – redaktor naczelny Plant Engineering