Programowalne sterowniki modułowe ICPDAS z GPS

  Firma ICPDAS opracowała do swoich sterowników programowalnych moduł wejścia-wyjścia z interfejsem szeregowym w wykonaniu High Profile I-87211W, zawierający odbiornik GPS. Może on znaleźć zastosowanie w sterownikach modułowych z serii WP-8xx7, μPAC-7186EG oraz  ViewPAC-25W7. Dzięki temu możliwe jest projektowanie aplikacji, które wykonują automatyczną synchronizację czasu i pomiar współrzędnych geograficznych.

  Moduł GPS I-87211W obsługuje do 8 satelitów, uzyskując od nich czas UTC oraz obliczając lokalne współrzędne geograficzne.

  Teoretycznie do uzyskania prawidłowego czasu UTC moduł I-87211W potrzebuje widoczności jednego satelity, ale aby uzyskać prawidłowe położenie geograficzne – musi widzieć trzy satelity.

  Programowalne sterowniki modułowe wyposażone w oprogramowanie IsaGRAF mogą na podstawie czasu UTC określić czas lokalny. Jeśli użytkownik włączy w programie IsaGRAF funkcję automatycznej synchronizacji czasu, sterownik automatycznie skoryguje swój zegar czasu rzeczywistego (RTC), jeśli różnica przekracza 2 sekundy.

   

  http://sklep.kamlab.pl/modulgpsi87211w/produkt/2161.html