Przekaźniki SIL3: nowe praktyki przemysłowe

Dotychczasowe praktyki przemysłowe stosowania zabezpieczeń w przemyśle procesowym polegały na wykorzystaniu redundantnych konfiguracji elementów umożliwiających uzyskanie bezpiecznego układu przy zachowaniu standardowej funkcjonalności przekaźnika. Ta funkcjonalność obejmuje:

  • wzmacnianie,
  • izolowanie,
  • monitorowanie nagłych zatrzymań,
  • monitorowanie bezpieczeństwa.

Rys. 1. Aby uzyskać zgodność z SIL, urządzenie lub proces musi w sposób przewidywalny i niezawodny odbierać sygnał wejściowy, przetworzyć go zgodnie z założoną logiką i dostarczyć sygnał wyjściowy na podstawie zadanej logiki

Niestety stosowanie standardowych przekaźników ma wady w porównaniu z używaniem nowych przekaźników spełniających wymagania SIL (Safety Integrity Level). Główną i największą zaletą przekaźników zgodnych z SIL jest właśnie spełnienie wymagań SIL. Produkty zgodne z wymaganiami SIL gwarantują określony poziom dostępności, przewidywalności i możliwości monitorowania, co zostało zdefiniowane w normie IEC61508.

Uzyskanie takiej oceny dla urządzeń nie jest łatwe. Trudno bowiem zaprojektować urządzenie zgodne z obowiązującymi standardami lub wymaganiami i dostarczyć je do ośrodka testów SIL. Organizacja TÜV (Technischer ÜberwachungsVerein – Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) rozpoczyna prace nad oceną od audytu instalacji, następnie analizuje dokumentację projektową, procedury testowe audytu, a potem audytuje program zapewnienia jakości.