Wykonanie instalacji elektrycznej a jakość energii elektrycznej

Wykonanie niezawodnych systemów elektronicznych w środowisku przemysłowym wymaga m.in. odbioru technicznego przewodów instalacji i systemów uziemień. Instalacja i okablowanie powinny zostać zaprojektowane w sposób zapewniający odpowiednie warunki zasilania energetycznego obiektu i efektywne ich wykorzystanie, szczególnie do ochrony wrażliwego na zmiany napięcia wyposażenia i procesów produkcyjnych. Prawidłowa koncepcja zapewnienia jakości zasilania obiektu w przyszłości może przynieść dodatkowy zysk z zakończonej inwestycji.

Rada Przemysłowych Technologii Informatycznych ITIC dokonała w 2000 r. korekty krzywej Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Komputerowego i Biurowego (CBEMA). Krzywa jest stosowana w celu określenia obwiedni tolerancji napięcia, w której wyposażenie elektroniczne będzie pracować niezawodnie. Wyposażenie powinno prawidłowo reagować na zaburzenia napięcia w obszarze braku przerw w działaniu

Prawidłowe wykonanie uziemień i połączeń

Uziemienie jest jednym z najważniejszych i często niedocenianych elementów instalacji elektrycznych. Jeżeli uziemienia i połączenia zostaną nieprawidłowo wykonane, to w konsekwencji eksploatacja systemu będzie utrudniona.

Zasadniczo odróżnia się funkcję uziemienia roboczego (przewód ochronno-neutralny PEN) od systemu uziemień obudów odbiorników – uziemienie bezpieczeństwa (tzw. ochronne – przewód PE). Uziemienie ochronne zabezpiecza instalację i wyposażenie przed napięciami nakładanymi na napięcie robocze, powodowanymi przez wyładowania atmosferyczne, lub przed skutkami przypadkowego połączenia z układami wysokiego napięcia. Uziemienie to zapewnia również ochronę przed powstawaniem ładunków statycznych.