Regularne przeglądy i serwis klimatyzacji gwarantem prawidłowego jej działania

    Klimatyzacja jest jednym z lepszych wynalazków człowieka. Klimatyzatory mają wiele zalet – zapewniają komfort termiczny, kształtują mikroklimat pomieszczeń i dbają o odpowiednią wentylację i samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach. Nowoczesne rozwiązania z zakresu wentylacji i klimatyzacji poprawiają jakość naszego życia do tego stopnia, że ich ewentualne minusy stają się znikome i niewiele znaczące.

    W ostatnich latach daje się zauważyć rosnącą dbałość o utrzymanie czystości urządzeń klimatyzacyjnych. Dotyczy to zarówno użytkowników, firm zajmujących się przeglądami, jak i administratorów budynków.

    Systematyczne czyszczenie, serwis klimatyzacji i utrzymywanie jej w dobrym stanie technicznym pozwala długo cieszyć się przyjemnym chłodem, a tym samym przedłużyć sprawność urządzenia. Klimatyzatory nieserwisowane stają się głośniejsze, mogą emitować nieprzyjemne zapachy, a z biegiem czasu zbierają różne nieczystości, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Istnieje prosty sposób na uniknięcie problemu – wystarczy dbać o klimatyzację i serwisować urządzenia ściśle według zaleceń producenta.

    Aby zapobiec wszystkim niepożądanym efektom i skutkom, należy wykonywać co najmniej dwie konserwacje klimatyzatora w ciągu roku. Niedotrzymywanie tych warunków nie tylko obniża komfort pracy urządzeń, ale także powoduje utratę gwarancji. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji, np. niedobór lub brak freonu, mogą doprowadzić do uszkodzeń (cena uszkodzonej sprężarki przekracza często koszt nowego klimatyzatora). Regularne przeglądy i serwis klimatyzacji dokonywane przez profesjonalne firmy takie jak Webster pozwalają ograniczyć występowanie awarii do minimum. Należy podkreślić, że niektóre czynności konserwacyjne może wykonać sam użytkownik, innymi powinien się zająć wyspecjalizowany serwis.

    Autor: Grzegorz Zych, Członek Zarządu, Webster